SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC1V16002
TC1V16002
Emoties in woorden, gesprekken en verhalen
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC1V16002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. F.P.C. Brandsma
Telefoon+31 6 51924300
E-mailF.P.C.Brandsma@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. J.J.A. van Berkum
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.P.C. Brandsma
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.P.C. Brandsma
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Quené
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen. Meld je bij de studieadviseur van TCS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- de student heeft kennis van de wetenschappelijke benaderingen van emoties.
- de student kan:
 • een onderzoeksopzet maken
  • een onderzoeksvraag formuleren
  • materiaal verzamelen, ordenen en interpreteren
  • argumenten geven die een conclusie van een onderzoek ondersteunen
  • de onderzoeksvraag beantwoorden
 • een academisch paper schrijven
  • en zijn bevindingen adequaat verantwoorden
  • in helder en correct Nederlands
  • een goede bibliografie aanleggen
Inhoud
Deze thematisch oriënterende cursus gaat over een wetenschapsgebied waarop verschillende disciplines elkaar ontmoeten: emoties en taal. Emoties vormen een drijvende kracht in onze samenleving en ons leven. Wij communiceren voortdurend over emoties via woorden en in gesprekken, terwijl verhalen ons emotioneel weten te raken. Maar hoe werken emoties nu precies? Wat gebeurt er in je lichaam/brein als je emotioneel wordt bewogen door iets dat je hoort of ziet?
Via drie thema’s (Woorden: de affectieve lading van woorden; Gesprekken: kletsen, roddelen, schelden, indirect taalgebruik; Verhalen: ingebedde emoties, empathie en meeleven met mensen van papier) maak je kennis met nieuwe wetenschappelijke antwoorden op deze vragen, die bijvoorbeeld gebruik maken van de bevindingen van neurowetenschappelijk onderzoek.
 
Net als de andere TOC’s in blok 2 bevat de cursus een uitgebreide training in academische vaardigheden: je leert een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en een onderzoeksverslag schrijven.
 
De TOC laat je kennis maken met de volgende hoofdrichtingen:
·         Taal en Communicatie
·         Middeleeuwen en Renaissance·        
·         Moderne letterkunde
·         Taalkunde

Via de TCS keuze site kun je zien welke kernpakketten op deze cursus aansluiten. Bij de keuzepakketten is de minor Brains&Bodies een goed vervolg.

NB Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars studenten TCS en LAS.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Algemeen
Per twee weken wordt een thema behandeld in het hoorcollege en werkcollege; het practicum is een voorbereidende workshop, waarin vooral ook de academische vaardigheden aan de orde zijn.

Voorbereiding bijeenkomsten
Gedegen voorbereiding van de opgegeven leesstof, individueel en bij presentaties ook in groepsverband.

Bijdrage aan groepswerk
Bij de training in academische vaardigheden zal in subgroepen worden gewerkt. Dit leidt tot een deelcijfer dat op groepswerk is gebaseerd.

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inhoudelijke kennis van de wetenschappelijke benaderingen van emoties in taal- en letterkundig onderzoek en het vermogen om over die kennis te communiceren op academische wijze, in de vorm van een onderzoeksverslag.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English