SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUPRV018
RGMUPRV018
Ondernemingsrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGMUPRV018
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Recht en onderneming;
Contactpersoonmr. I. Meijer-Wagenaar
Telefoon+31 30 2536696
E-mailI.Meijer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. I. Meijer-Wagenaar
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. S.E. van der Waals
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAB: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in het (notariële) ondernemingsrecht in brede zin.
 • heeft de student kennis van de verschillende rechtsingangen in geval van ondernemingsrechtelijke geschillen en meer in brede zin van hetgeen geschaard kan worden onder de term Corporate Litigation.
 • kan de student eerder verworven theoretische kennis toepassen op concrete casus.
 • kan de student zijn juridische oordeel verwoorden in een praktisch advies.
 • heeft de student kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen Europese en internationale ontwikkelingen, waaronder de invloed en doorwerking van Europese regelgeving en jurisprudentie op het (nationale) ondernemingsrecht en kan de student de internationale en nationale maatschappelijke context meewegen in een analyse van het ondernemingsrecht.
Inhoud
Door de ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese regelgeving en ondernemingsrechtpraktijk staat het ondernemingsrecht volop in de maatschappelijke belangstelling en blijft het continu in beweging. Deze omstandigheden nopen tot een grondige kennis van het ondernemingsrecht en zijn grondslagen en vertakkingen. Een adequaat inzichtniveau van dit rechtsgebied is een absoluut vereiste voor degenen die een carrière in de commerciële rechtspraktijk ambiëren. Deze cursus geeft inzicht in een aantal kernthema’s van het Nederlands en Europees ondernemingsrecht, waarbij de NV en de BV centraal staan.
 
De student die dit vak volgt zal na afloop van de cursus casus moeten kunnen oplossen op het terrein van het ondernemingsrecht. De student zal zelf de voor het vak relevante wetgeving en rechtspraak moeten kunnen analyseren en toepassen.

Behandeld worden onder meer:
 • oprichting en inbreng
 • kapitaal en kapitaalbescherming
 • aandelen (emissie, levering, certificering, blokkering)
 • organen
 • besluitvorming en vertegenwoordiging
 • fusie en herstructurering
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • beursnotering en concernrecht
 • geschillenbeslechting
 • harmonisatie van het ondernemingsrecht in de Europese Unie
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in de major van het masterprogramma Onderneming en recht en de master Notarieel recht
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Bachelor afgerond
Voorkennis
Het bachelor vak Handelsrecht en rechtspersonenrecht
Bronnen van zelfstudie
Conform de regeling die in de reader Ondernemingsrecht is opgenomen.
Verplicht materiaal
Boek
Wezeman/Wuisman, Uitspraken Ondernemingsrecht, editie 2017
ISBN:9789013141481
Boek
Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman/Schoonbrood, Van de BV en de NV, zeventiende druk 2017
ISBN:9789013137378
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In totaal 8 hoorcolleges van 2 uur ( 1 x per week).

Voorbereiding bijeenkomsten
De student moet de te behandelen literatuur terdege hebben voorbereid.

Werkgroep

Algemeen
In totaal 8 werkgroepen van 2 uur (1 x per week)

Voorbereiding bijeenkomsten
De student moet de te behandelen literatuur en casus terdege hebben voorbereid.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het inzicht en kennisniveau van de student in relatie tot het Ondernemingsrecht. De digitale eindtoets is een toets met open vragen op basis van een casus, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Digitale tussentoets
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het inzicht en kennisniveau van de student in relatie tot het Ondernemingsrecht. De digitale tussentoets is een toets met open vragen op basis van een casus, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English