SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUPRV015
RGMUPRV015
Onderneming, arbeid en markt
Cursus informatie
CursuscodeRGMUPRV015
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Recht en onderneming;
Contactpersoonmr. P. Laaper
E-mailP.Laaper@uu.nl
Docenten
Docent
E.A. van Dooren
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. W.A. Janssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. P. Laaper
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student kennis van en inzicht in de grondslagen van het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht
  • kan de student eerder verworven theoretische kennis toepassen op concrete casus
  • kan de student zijn juridische oordeel verwoorden in een praktisch advies
  • heeft de student kennis van en inzicht in de samenhang tussen het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht 
  • kan de student casus analyseren op een aantal deelterreinen van het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht
  • kan de student een thematische casus analyseren waarin het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en/of het mededingingsrecht aan de orde komen
Inhoud
Onderneming, Arbeid en Markt is een thematisch opgezet vak met een didactiek die studenten uitdaagt om te leren begrijpen welke juridische vragen relevant zijn voor ondernemingen. Het functioneren van de onderneming wordt bestudeerd vanuit zowel ondernemingsrechtelijk, arbeidsrechtelijk als mededingingsrechtelijk perspectief. Studenten verwerven inzicht in de juridische thema’s die van belang zijn voor de onderneming. Dit vak zal onder meer aandacht besteden aan de individuele arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en medezeggenschap. Tevens zullen mededingingsrechtelijke aspecten aan de orde komen, zoals misbruik van economische machtspositie. Vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht komen onder meer de thema’s vertegenwoordiging en besluitvorming aan de orde. Ook zullen een aantal thematische casus worden besproken, waarin de verschillende perspectieven verenigd zijn.  
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte majorcursus in de master Onderneming en recht
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
  • Bachelor afgerond
Verplicht materiaal
Reader
Jurisprudentiebundel Onderneming, arbeid en markt, studiejaar 2019-2020
Boek
W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Bakels, Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 24e druk - Juli 2017
ISBN:9789013141474
Boek
P. J. Slot & M. Farley, An intoduction to competition law, Hart Publishing 2017
ISBN:9781849461801
Boek
P. van Schilfgaarde / J. Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 17e druk - Augustus 2017
ISBN:9789013137378
Boek
S.M. Bartman & J. B. Wezeman, Uitspraken ondernemingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2e druk - Augustus 2017
ISBN:9789013141481
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In totaal 8 hoorcolleges van 3 uur ( 1 x per week).

Voorbereiding bijeenkomsten
De student moet de te behandelen literatuur terdege hebben voorbereid.

Werkcollege

Werkgroep

Algemeen
In totaal 8 werkgroepen van 2 uur (1 x per week).

Voorbereiding bijeenkomsten
De student moet de te behandelen literatuur en casus terdege hebben voorbereid.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Groepspaper
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Er worden 3 opdrachten verstrekt. Eén daarvan is een groepsopdracht, twee opdrachten zijn individueel. Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis en inzicht heeft verworven in de materie van het vak en dat kan toepassen op een concrete casus. Studenten krijgen feedback op de paper, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English