SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUPRV004
RGMUPRV004
Financiering, onderneming en recht
Cursus informatie
CursuscodeRGMUPRV004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Privaatrecht;
ContactpersoonE.A. van Dooren
E-maile.a.vandooren@uu.nl
Docenten
Docent
T.M.C. Arons
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.A. van Dooren
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief toegankelijk voor masterstudenten Privaatrecht, Notarieel recht en Onderneming en recht.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de privaatrechtelijke aspecten, al dan niet aangevuld met de grensoverschrijdende, internationale, Europeesrechtelijke, toezichtrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke aspecten, van de complexe juridische structuren die in de commerciële rechtspraktijk worden opgezet door gemengde (advocaat- en notaris)kantoren voor (grote) ondernemingen en/of vermogende particulieren.
 • is de student in staat om nieuwe ontwikkelingen op het desbetreffende vakgebied te begrijpen en de onderlinge samenhang tussen de verschillende invalshoeken (privaatrechtelijke en méér) te begrijpen.
 • kan de student kan een deelonderwerp analyseren en deze analyse schriftelijk weergeven en/of mondeling presenteren.
Inhoud
Het vak Financiering, Onderneming en Recht (FOR) legt de noodzakelijke verbinding tussen het bestaande, academische privaatrecht zoals de studenten dat in de bachelor hebben gehad en de complexe juridische structuren zoals die in de praktijk worden opgezet door gemengde (advocaat- en notaris)kantoren voor (grote) ondernemingen en/of vermogende particulieren. Het vak wordt aangeboden aan zowel de notariële studenten als de ‘toga’-studenten om de samenwerking die in de praktijk tussen notarissen en advocaten voorkomt te kunnen vertalen naar het onderwijs.
De invalshoek van het vak is zowel maatschappelijk als academisch. Commerciële, maatschappelijke relevante onderwerpen en complexe juridische structuren worden geanalyseerd aan de hand van het vermogensrecht in de brede zin van het woord.  De student krijgt niet alleen inzicht in het recht in de praktijk, maar verkrijgt ook de noodzakelijke, academische verdieping om bestaande juridische structuren te doorgronden en te begrijpen en voorts om nieuwe ontwikkelingen te kunnen begrijpen. Afhankelijk van het onderwerp zal de invalshoek grensoverschrijdend, internationaal en/of Europeesrechtelijk zijn. Indien van toepassing wordt tevens aandacht besteed aan de toezichtrechtelijke aspecten van het desbetreffende thema.
De voorgeschreven literatuur en rechtspraak wordt in overleg met de betrokken docenten vastgesteld en nog nader bekend gemaakt.
 
Werkvormen; cursusonderdelen per week 
In de cursus komen per week met twee seminars of een hoorcollege gecombineerd met een werkgroep de volgende thema’s aan bod:
 • aandeelhoudersovereenkomsten en joint ventures;
 • vermogensrechtelijke aspecten van (internationale) fusie en splitsing;
 • fusies en overnames (incl. controlled auction en overnamecontracten);
 • certificering (als beschermingscontructie en bij familiebedrijven);
 • financiering van ondernemingen (incl. concernfinanciering en syndicaatsleningen);
 • openbare biedingen;
 • privaatrechtelijke en toezichtrechtelijke aspecten van uitgifte van aandelen en beursgang (IPO);
 • beleggingsfondsen en fondsen voor gemene rekening;
 • afgescheiden vermogen, beheer en trust;
 • securitisatie, stille cessie en zekerhedentrustee;
 • registergoederentransacties, beslag en insolventie. 
Docenten:
Jan Biemans, Niek Zaman en Teun Struycken, en diverse gastdocenten uit o.a. de advocatuur en het notariaat (o.a. van: De Brauw Blackstone Westbroek, Allen & Overy en Loyens & Loeff). Naast medewerkers van het Molengraaff Instituut worden academische geïnteresseerde (en bij voorkeur ook gepromoveerde) advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen als docenten ingezet zodat de student de stof krijgt aangereikt vanuit dezelfde rechtspraktijk waarin die materie zo belangrijk is. Dat verdiept de kennis en het inzicht en biedt tevens een nadere oriëntatie op de arbeidsmarkt. 

Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in de specialisatie 'Commercieel vermogensrecht'
 • Verplichte cursus in de master Notarieel recht
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
 • Bachelor afgerond
Verplicht materiaal
Literatuurlijst
Wordt beschikbaar gesteld via Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges/seminars zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur van de betreffende week aan de orde komen, worden toegelicht. De mogelijkheid bestaat dat gastdocenten, al dan niet uit de praktijk, worden ingeschakeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
Wekelijks wordt literatuur en jurisprudentie voorgeschreven. Deze dient voor het hoorcollege bestudeerd te zijn.

Seminar

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges/seminars zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur van de betreffende week aan de orde komen, worden toegelicht. De mogelijkheid bestaat dat gastdocenten, al dan niet uit de praktijk, worden ingeschakeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
Wekelijks wordt literatuur en jurisprudentie voorgeschreven. Deze dient voor het hoorcollege bestudeerd te zijn.

Toetsen
Take home
Weging60
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt het rechtswetenschappelijk en praktisch inzicht van de student. Daarbij wordt ondermeer gekeken of de student op een correcte wijze de opgedane kennis kan toepassen door het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de stof. De schriftelijke toets is een toets met open vragen, zie voor verdere informatie Blackboard.

Opdracht
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een schriftelijke advies gevolgd door een mondeling presentatie. Studenten ontvangen zowel schriftelijk (in de vorm van modelantwoorden) als mondeling (in een nabespreking) feedback op het schriftelijke advies. Daarnaast wordt individueel mondeling feedback gegeven op de mondelinge presentatie. [Zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.]

Presentatie
Weging10
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een schriftelijke advies gevolgd door een mondeling presentatie. Studenten ontvangen zowel schriftelijk (in de vorm van modelantwoorden) als mondeling (in een nabespreking) feedback op het schriftelijke advies. Daarnaast wordt individueel mondeling feedback gegeven op de mondelinge presentatie. [Zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.]

SluitenHelpPrint
Switch to English