SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUIER004
RGMUIER004
Grensoverschrijdend en Europees arbeidsrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGMUIER004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Recht en onderneming;
Contactpersoonmr. dr. A.G. Veldman
Telefoon+31 30 2537296
E-mailA.G.Veldman@uu.nl
Docenten
Docent
prof. mr. F.J.L. Pennings
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. A.G. Veldman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. dr. A.G. Veldman
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief voor master studenten Onderneming en recht
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • Heeft de student kennis en begrip van en inzicht in het EU sociale beleid en de institutionele  aspecten daarvan.
 • Heeft  de student kennis en begrip van en inzicht in het EU recht op het terrein van het vrij verkeer van werknemers en detachering.
 • Heeft de student kennis en begrip van en inzicht in het EU recht op het terrein van gelijke behandeling in de arbeid en de werknemersbescherming in geval van flexibele arbeidscontracten.
 • Heeft  de student kennis en begrip van en inzicht in het EU recht op het terrein van de werknemersbescherming in geval van herstructurering van ondernemingen.
 • Kan de student complexe vraagstukken analyseren en beoordelen op het terrein van Europees arbeidsrecht.
 • Kan de student kritisch reflecteren  op bepaalde terreinen van EU sociale politiek, zowel vanuit het perspectief van juristen als vanuit de impact op de samenleving. Kan de student juridisch redeneren, argumenteren en presenteren vanuit de verschillende  mogelijke procesrollen (moot court).
 • Kan de student in korte tijd rechtsvergelijkend onderzoek verrichten naar de globale wijze van implementatie van Europees arbeidsrecht in Nederland en een andere EU staat en het resultaat daarvan presenteren.
   
Inhoud
In deze cursus komen een aantal hoofdzaken aan de orde:

Wat is de positie van de mobiele werknemer? Welk recht is op hem/haar van toepassing? Wat gebeurt er in het geval van detachering?

Ten tweede komt de invloed van het EU-recht op het nationale recht aan de orde: bv. discriminatie op grond van geslacht, handicap of leeftijd. Ook de regeling van sommige vormen van flexibele arbeid is door EU-recht be├Ćnvloed. Kennis nemen hiervan is van groot belang bij het voeren van een adequaat personeelsbeleid.

Ten derde komt de regelgeving bij herstructurering en overgang van onderneming aan de orde. Dit zijn onderwerpen die nauw samenhangen met het ondernemingsrecht. Om de doelstellingen van sociale politiek van het EU-verdrag te realiseren zijn ook op dit terrein richtlijnen ontwikkeld, die van groot belang zijn voor de rechtspraktijk.

Het onderwijs bestaat uit een structurerend hoorcollege over de voornoemde onderwerpen en een aansluitende werkgroep. In de werkgroep worden zowel opdrachten behandeld als presentaties door groepen van studenten gegeven. Presentaties (met behulp van powerpointvoorstelling) dienen van te voren te worden voorbereid; een schema verdeling van te geven presentaties zal in de eerste werkgroepbijeenkomst gezamenlijk worden vastgesteld. De inhoud van de presentatie richt zich op het onderwerp van Europees arbeidsrecht van die week waarbij met name de verschillen en overeenkomsten in de implementatie in Nederland en de ons omringende landen aan bod komt.

Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in de specialisatie 'Arbeid en onderneming'
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Verplicht materiaal
Boek
Peters e.a. (red), Europees arbeidsrecht, Kluwer laatste druk
Reader
EAR wetgeving
Reader
EAR jurisprudentie
Werkvormen
Hoorcollege

Mootcourt

Werkgroep

Toetsen
Mootcourt
Weging45
Minimum cijfer1

Presentaties in werkgroep
Weging10
Minimum cijfer1

Schriftelijke toets
Weging45
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English