SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RE2V18004
RE2V18004
Filosofie en religiekritiek van moderniteit tot postmoderniteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeRE2V18004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. A.L. Vroom
E-maila.l.vroom@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.L. Vroom
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.L. Vroom
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingRE2V18004 vervangt RT2V13003.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1. Kennis van verschillende religiekritische tradities aan de hand van primaire teksten;
2. Het kunnen contextualiseren van verschillende religiekritische vragen en tradities;
3. Het kunnen analyseren van de verhouding tussen de ontwikkeling van religiekritiek en de verandering van mensbeeld in de westerse context;
4. Het kunnen innemen en verdedigen van een stelling op grond van bestudeerde teksten;
5. Presenteren en evalueren van een religiekritische tekst.
Inhoud
De cursus behelst een diepgravende kennismaking met de veranderende rol die religie in moderne en postmoderne samenlevingen speelt. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het religiebegrip in de moderniteit, de ontwikkeling van (deels) religiekritische perspectieven zoals het humanisme, marxisme en atheïsme en daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende perspectieven. Steeds wordt de vraag gesteld wat er in deze visies onder 'religie' wordt verstaan en geprobeerd dit begrip te plaatsen in de context van de complexe sociale en wijsgerige vraagstukken van die tijd.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van tenminste één religieuze traditie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Islam, een levende traditie (IA1V19001)
Christendom, van beweging tot wereldreligie (RE1V18002)
Jodendom: natie, religie, cultuur (RE2V18001)
Inleiding religiewetenschappen ( RE1V18001)
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges. In de werkcolleges worden door studenten korte, individuele presentaties gehouden. Daarnaast dienen studenten een zogenaamde sleuteltekst te presenteren.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten dienen voorafgaand aan het college steeds de opgegeven literatuur grondig te bestuderen.

Bijdrage aan groepswerk
In kleine groepen buigen studenten zich over een sleuteltekst. Uit de tekst worden verschillende stellingen gehaald die kenmerkend zijn voor een bepaald perspectief op religie.

Toetsen
Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging15
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Referaat
Weging15
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English