SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RE2V18001
RE2V18001
Jodendom: natie, religie, cultuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeRE2V18001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondrs. J.M. Tanja
E-mailj.m.tanja@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. J.M. Tanja
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOude cursuscode: RT2V13005 Jodendom: natie, religie, cultuur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
-Kennis van historische brandpunten en ontwikkelingen van het Jodendom;
-Kennis van de voornaamste literaire bronnen en hun genres, in het bijzonder van de Talmudische literatuur;
-Kennis van grootheden in de geschiedenis van het Jodendom;
-Inzicht in structuur en eigenheid van Joodse identiteit;
-Inzicht in de organische samenhang van denkwereld en praxis (halacha);
-Kennis van de ontwikkeling van antisemitisme en zionisme;
-Vaardigheid in vinden en hanteren van bronteksten in vertaling en van secundaire literatuur;
-Vaardigheid in het opzetten en uitwerken van een academisch paper over een onderwerp binnen Joodse Studies.
Inhoud
Het Jodendom is een van de drie monotheistische religies en geldt als de bakermat van zowel Christendom als, indirect, de Islam. Het college Judaica beoogt inzicht te bieden in de voornaamste coördinaten van religieus jodendom en religieus joods leven heden ten dage, en wel in historisch perspectief. Daarom verkennen we de geschiedenis van het Jodendom door stil te staan bij enkele historische zwaartepunten. Dat vereist verder kennis van de voornaamste waarden van jodendom, zoals belichaamd in bijvoorbeeld halacha, agada, mystiek of filosofie, alsmede kennis van de genres (bijv. midrasj) en literaire bronnen waarin die waarden gestalte krijgen (bijv. Talmoed). Deze bronnen bestuderen we niet als bovenhistorische systemen, maar als brandpunten in de historische worsteling waarin de joods religieuze identiteit gestalte kreeg en gestalte krijgt. De interactie van het Jodendom met de haar omringende, met name christelijke, en moslimse wereld komt daarbij uitdrukkelijk aan de orde. Enige aandacht wordt ook besteed aan achtergronden van het Midden Oosten conflict. Ook voor niet-Joden blijkt het joodse model van identiteitsvorming relevant. In het bijzonder geldt dat voor het leerproces als paradigma van traditie. 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis van kernteksten van de bijbel, in het bijzonder van het Oude Testament, wordt voorondersteld. De cursus Heilige Teksten of Who is Who in the Bible kan daar op anticiperen. Voor studenten die deze kennis niet of onvoldoende hebben zelfstandig die kennis op te doen en wel met behulp van onderstaande titel en via de cursus verspreide leeslijsten.
Bronnen van zelfstudie
Th. M. van Leeuwen, Van Horen Zeggen. Geschiedenis en Uitleg van de Bijbel, Balans: Amsterdam, 1997; leeslijst teksten Tenach (aangehangen aan Blackboard, eventueel vooraf op te vragen bij docent)
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:45,00
Boek
N. De Lange, An Introduction to Judaism. Second edition, Cambridge 2010 J.R. Baskin, K. Seeskin (eds.), The Cambridge Guide to Jewish History, Religion, and Culture (Cambridge: 2010)
Boek
Een bijbel in een goede Nederlandse vertaling.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Naast hoorcolleges behelst deze cursus werkgroepen, waarin secundaire literatuur wordt besproken en waarin bronteksten klassikaal worden gelezen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur voorbereiding; soms toegespitste opdrachten.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Bibliografie slotpaper

Paper
Weging40
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- Actieve en passieve kennis van centrale begrippen, namen en hoofdlijnen van joodse geschiedenis, denkwereld en literaire genres (zie doelstellingen);
-Begrijpend lezen van enkele uitgekozen teksten in vertaling;
-Vaardigheid in het opzoeken en hanteren van bronteksten en secundaire literatuur;
- Schrijfvaardigheid en analytisch vermogen bij het schrijven van papers.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English