SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RE1V18004
RE1V18004
Who is who in de Bijbel
Cursus informatieRooster
CursuscodeRE1V18004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. H.L.M. Ottenheijm
Telefoon+31 30 2531991
E-mailH.L.M.Ottenheijm@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H.L.M. Ottenheijm
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.L.M. Ottenheijm
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOude cursuscode: RS1V14001 Who is who in the Bible.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
-Kennis van verhalen, figuren en thema's uit de Bijbel.
-Basale kennis van en inzicht in de diverse vormen van de Bijbelse canon en van de voornaamste genres (wet, parabel, profetie e.d.).
-Basale kennis van vertaaltechnieken en van dominante theorieën over de ontstaansgeschiedenis van de diverse boeken van de Bijbel.
-Vaardigheid in herkennen en bestuderen van de receptie van Bijbelteksten en Bijbelse symboliek in kunst en literatuur
Inhoud
In deze cursus doen studenten elementaire kennis op van de belangrijkste vertellingen, thema’s en personen in de Bijbel (Oude Testament, Nieuwe Testament en apocriefe boeken). Van de Schepping tot de Apocalyps passeren vele verhalen en personen de revue: Adam en Eva in de tuin van Eden, de broedermoord op Abel, de Ark van Noach, de Toren van Babel, Abraham en zijn tocht naar het Land, de ondergang van Sodom en Gomorra, het offer van Isaac, de dromen van Jozef, de plagen van Egypte, Mozes en de Tien Geboden, de verering van het Gouden Kalf, de liefde tussen Samson en Delila, de strijd tussen David en Goliath, Daniël in de leeuwenkuil, Esther en de vervolging van de Joden, Johannes de Doper, de geboorteverhalen van Jezus, de Bergrede, de parabel van de Verloren Zoon, het laatste Avondmaal, de Kruisiging en de Opstanding van Jezus, de bekering en prediking van Paulus.
Tijdens de hoorcolleges wordt achtergrondinformatie gegeven bij de gelezen teksten. Wat is de Bijbel voor een boek en hoe zijn de diverse onderdelen daarvan ontstaan? Wat is de relatie tussen deze verhalen en de geschiedenis en cultuur van het nabije Midden Oosten? Hoe kan worden gedacht over de betekenis van deze verhalen in verhouding tot de historische werkelijkheid en latere interpretaties? Ook de symbolische representaties van deze verhalen (duif, olijf, leeuw, deur, os enz.) in de kunst komen daarbij ter sprake
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
J.W. Rogerson, An Introduction to the Bible. Revised Edition (London: Equinox, 2005).
Kosten materiaal:25,00
Boek
Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) in de vertaling van de NBG, KBS, of NBV. Let wel: koop een editie met daarin de apocriefe of deuterocanonieke geschriften.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Naast een hoorcollege een gemengd hoor-werkcollege, waarin secundaire literatuur wordt besproken als ook klassikaal teksten worden besproken en in context gezet. In werkcolleges bespreek je van tevoren afgesproken teksten en onderzoek je doorwerking in beeldcultuur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van secundaire literatuur; lezen van de opgegeven Bijbelteksten.

Bijdrage aan groepswerk
Tekstvoorbereiding (bronteksten en secundaire literatuur), specifieke leesopdrachten.

Toetsen
Paper
Weging40
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Actieve (reproduceerbare) en passieve (herkenning) kennis van personen, thema's, genres, theorievorming over ontstaan en vormen van de Bijbel, globale inhoud van Bijbelse verhalen en passages.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English