SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-268B
NS-268B
Stellaire astrofysica
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-268B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.E.M. van de Ven
Telefoon+31 30 2539820
E-mailA.E.M.vandeVen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.E.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.E.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus
1. ken je de beschrijving van de beweging van planeten, hemelcoördinatensystemen, zonne- en sterrentijd, astronomische parallax, en astronomische eenheid en kun je hiermee werken.
2. kun je de wetten van Kepler afleiden (tweelichamenprobleem) en die op verschillende situaties in de sterrenkunde toepassen.
3. ken je voor de sterrenkunde belangrijke aspecten van de interactie van straling en materie, de stralingswetten en de wetten van Boltzmann en Saha, en kun je dit op sterren toepassen.
4. ken je de eigenschappen van (dubbel)sterren (afstand, lichtkracht, magnitude, effectieve temperatuur, afmeting, massa, periode) en kun je werken met relaties tussen deze grootheden.
5. ken je de beschrijving van steratmosferen ( stralingsveld & -overdracht, opaciteit) en van  spectraallijnen (classificatie, lichtkrachtklassen, Hertzsprung-Russell (HR)-diagram).
6. ken je de beschrijving van het sterinwendige (druk, temperatuur, dichtheid en hun relaties), relevante kernfysica en het energietransport en kun je hiermee een eenvoudig model voor een ster in evenwicht opstellen (de sterstructuurvergelijkingen) en ermee werken.
7. ben je bekend met aspecten van vorming, (protoster, Jeans-criterium, evolutionaire sporen),  evolutie (hoofdreeks, late stages, pulserende sterren) en einde (novae) van sterren.  
8. ben je bekend met steroverblijfsels (witte dwergen, neutronensterren, pulsars, etc) en de fysische beschrijving van deze lichamen (ontaarde materie, Chandrasekhar-limiet).
 
 
Inhoud
Doel van deze cursus is de beschrijving van de structuur en evolutie van sterren, gebaseerd op natuurkundige wetten. Basale sterrenkundige concepten en hemelmechanica, waaronder de afleiding van de wetten van Kepler, vormen het begin. De interactie van straling en materie wordt behandeld met nadruk op de wetten van Planck, Stefan-Boltzmann en Saha en hun rol in het begrijpen van stellaire spectra. Dubbelsterren en hun belang in de bepaling van ster-eigenschappen worden besproken. Daarna komen steratmosferen en het sterinwendige aan bod en de sterstructuurvergelijkingen worden opgesteld en geanalyseerd. De vorming en evolutie van sterren, i.h.b. de processen n√° het verblijf op hoofdreeks, krijgen ook aandacht. Ten slotte wordt het levenseinde van sterren besproken (novae, supernovae, witte dwergen, neutronensterren, zwarte gaten).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Klassieke en relativistische mechanica (NS-106B)
Wiskundige technieken 1+2 (NS-120B en NS-121B)
Voorkennis kan worden opgedaan met
Klassieke en relativistische mechanica (NS-106B)
Wiskundige technieken 1+2 (NS-120B en NS-121B)
Verplicht materiaal
Boek
B. W. Carroll en D. A. Ostlie, An Introduction to Modern Astrophysics Cambridge University Press, 2nd Edition, 2017 ISBN-13: 978-1108422161; ISBN-10: 1108422160
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het eindcijfer zal worden bepaald door de geschreven eindtoets (80%) en de huiswerkopgaven (20%)

SluitenHelpPrint
Switch to English