SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE2V13003
NE2V13003
Letterkunde Nederlands III: Middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE2V13003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. D.E. van der Poel
Telefoon+31 30 2538320
E-mailD.E.vanderPoel@uu.nl
Docenten
Docent
J.F. Hugen, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.E. van der Poel
Overige cursussen docent
Docent
L.F.A.M. Schouwenaars
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.D. Veldhuizen
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student schriftelijke taalvaardigheid en leesvaardigheid op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde aangeleerd, en hij/zij heeft kennis gemaakt met de primaire Middelnederlandse literatuur, de secundaire literatuur op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde en het bibliografisch apparaat (literatuur zoeken).
Inhoud
Deze cursus biedt studenten langs twee wegen een inleiding op de Middelnederlandse letterkunde.
(1)   Aan de hand van integraal te lezen voorbeeldteksten worden aspecten van het vakgebied behandeld. De onderwerpen zijn: het middeleeuwse wereldbeeld, de handschriftelijke en gedrukte overlevering van Middelnederlandse literatuur, de literaire analyse van Middelnederlandse teksten en de literairhistorische en cultuurhistorische context van Middelnederlandse literatuur. 
(2)   De genoemde onderwerpen worden door de studenten verder uitgediept in de zogeheten concentrische leergang. Uitgaande van een kernprobleem (een kopie van een stukje Middelnederlands in een handschrift of een oude druk) buigen de deelnemers aan de cursus zich over uit elkaar voortvloeiende problemen die per week algemener en omvangrijker worden.
Tijdens deze cursus worden studenten getraind in bibliografisch zoekwerk en het gebruik van een academische bibliotheek; in het doen van een beperkt onderzoek rond een Middelnederlandse tekst; en ze dienen hun mondelinge presentatievaardigheden in praktijk te brengen.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Literair en taalkundig begrippenapparaat op niveau 1
Verplicht materiaal
Literatuur
Tekstuitgaven, waaronder De reis van Sint Brandaan, Van den vos Reynaerde, De burggravin van Vergi, Lanseloet van Denemarken en een reader.
Kosten materiaal:45,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijke vaardigheden en elementaire kennis over Middelnederlandse literatuur en de benaderingswijzen daarvan.

SluitenHelpPrint
Switch to English