SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE2V13002
NE2V13002
Taalkunde Nederlands II: Taalsysteem en taaldiversiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE2V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. E.G. Ruys
Telefoon2538439
E-mailE.G.Ruys@uu.nl
Docenten
Docent
E. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
C. van den Hazelkamp, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.G. Ruys
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G. Ruys
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten ontwikkelen vakkennis op het gebied van algemene en specifieke eigenschappen van de systematiek van de Nederlandse taal, met name de syntaxis, en raken vertrouwd met de methodes en benaderingswijzen die tot die vakkennis leiden. Studenten ontwikkelen met name een goed begrip van de generatieve syntaxis, leren theorieën en analyses te problematiseren, krijgen goed begrip van de syntaxis van het Nederlands, en maken kennis met de diversiteit van het Nederlands (zoals dialecten, oudere taalstadia) en de relatie met andere talen.
Inhoud
De cursus geeft een gedegen invoering, op voortgezet niveau, in de structuur van de Nederlandse zin, en in de hedendaagse theorievorming over het syntactische regelsysteem van het Nederlands, vanuit generatief-taalkundig perspectief. Verschijnselen die daarbij aan bod komen zijn o.a. de volgende: (i) de plaatsing van werkwoorden (waarom kun je bv. wel zeggen 'omdat Jan een appel eet' maar niet 'Jan een appel eet'?); (ii) het plaatsingsgedrag van vraagwoorden (waarom kunnen vraagwoorden ver verwijderd zijn van het werkwoord waar ze bijhoren, zoals in 'Wat denk je dat Kees zei dat Els gegeten had?'); (iii) het gedrag van wederkerende voornaamwoorden (waarom kun je bv. wel zeggen 'Jan sloeg zichzelf', maar niet 'Jan dacht dat ik zichzelf sloeg'). Naast het hedendaagse standaard Nederlands wordt er in de cursus speciale aandacht besteed aan dialectische en historische varianten van het Nederlands. In de cursus ontwikkel je vaardigheid in het analyseren, doorgronden en vergelijken van zinsstructuren uit verschillende varianten van het Nederlands.
 
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Nederlandse taal en cultuur;
  • BA TCS en LAS;
  • premasterstudenten;
  • exchange studenten.
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Studenten worden geacht kennis te hebben van de basisbeginselen van de generatieve taalkunde.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Taal, mens en maatschappij; Van taal naar talen, of een vergelijkbare cursus taalwetenschap.
Bronnen van zelfstudie
J. Kerstens e.a., Plato's Probleem. Coutinho: Bussum 1997.
Verplicht materiaal
Boek
Hans Bennis, Syntaxis van het Nederlands
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Hoorcollege

Practicum

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuurstudie

Bijdrage aan groepswerk
Bespreking groepsopdracht, schriftelijke rapportage, presentatie, actieve participatie

Toetsen
Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en begrip van de generatief taalkundige analyse van het Nederlands, en vermogen die op nieuw materiaal toe te passen, te beoordelen, en verder te ontwikkelen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English