SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE2V13001
NE2V13001
Taalbeheersing Nederlands II: Instrueren en overtuigen
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE2V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J.N. den Ouden
Telefoon+31 30 2536012
E-mailh.denouden@uu.nl
Docenten
Docent
R.A. van Kempen
Overige cursussen docent
Docent
Y.F.M. Linders
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.N. den Ouden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.N. den Ouden
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1 student kan functionele analyse uitvoeren 2 student kan exploratief en toetsend lezersonderzoek uitvoeren 3 student kan over 1 en 2 rapporteren in een verslag dat voldoet aan professionele eisen 4 student begrijpt de wetenschappelijke achtergronden van 1 en 2
Inhoud
De uitgangspunten zijn bestaande teksten waarmee een organisatie, bijvoorbeeld een gezondheidsinstantie of een milieubeweging, probeert het gedrag van burgers/cliënten te beïnvloeden. Deze teksten bereiken vaak niet hun doelen. Het is de taak van de studenten om aan de hand van een reeks wetenschappelijk gefundeerde methoden te onderzoeken waar dat aan zou kunnen liggen, de tekst vervolgens zo te reviseren dat de obstakels verdwijnen, en ten slotte met behulp van lezersgerichte methoden van onderzoek te schatten in hoeverre de gereviseerde tekst beter aan zijn doel beantwoordt dan de oorspronkelijke. Bij de analyse, revisie en toetsing krijgen alle talige aspecten van de tekst aandacht: inhoud, structuur en stijl op woord- en zinsniveau.
 In de cursus leren de studenten de volgende academische producten samenstellen:
- analyseverslag, inclusief bibliografie
- verslag van empirisch onderzoek, inclusief biografie
- vragenlijst voor exploratief en toetsend onderzoek
 
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Nederlandse taal en cultuur;
  • BA TCS en LAS;
  • premasterstudenten;
  • exchange studenten.
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.


Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Duits deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Artikelen
artikelen zelf te downloaden uit UB
Boek
Karreman & Van Enschot: Tekstanalyse (2018)
Kosten materiaal:30,00
Boek
Hoeken, Hornikx en Hustinx (2012). Overtuigende teksten.
Kosten materiaal:30,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
Deze cursus biedt de student een kennismaking met het onderzoek dat erop gericht is communicatie te optimaliseren. Het accent ligt op schriftelijke communicatie in het domein van de gezondheidszorg. In deze cursus werken de studenten in duo's aan de evaluatie en optimalisering van een onderdeel van een website (www.thuisarts.nl).

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bereiden zich op de colleges voor, door
1 literatuur te bestuderen en studievragen daarover naar het college mee te nemen
2 de deelopdrachten die voor het desbetreffende college gegeven worden uit te voeren

Bijdrage aan groepswerk
1 De student maakt samen met zijn duopartner een planning van de werkzaamheden voor de opdrachten
2 Hij/zij maakt zoveel afspraken als nodig zijn en houdt zich daaraan.
3 Hij/zij voelt zich verantwoordelijk voor het hele werkstuk, en handelt daarnaar.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

Verslag 1
Weging30
Minimum cijfer-

Verslag 2
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Verslag 1: Student is in staat om functionele analyse van een tekst te maken en die tekst op grond daarvan te reviseren
Verslag 2:
a Student is in staat om een functionele tekst aan de hand van de resultaten van lezersonderzoek te verbeteren
b Student is in staat om aan de hand van lezersonderzoek te toetsen of, en in hoeverre de kwaliteit van zijn gereviseerde tekst verbeterd is
Tentamen: kennis van en inzicht in de wetenschapsmethoden die bij onderzoek naar tekstkwaliteit gebruikt worden

Deadlines
Verslag 1: week 3 of 4
Verslag 2: week 8
Schriftelijk tentamen: week 7 of 8 (Verslag 1 is een duo-opdracht en een vierde deel van Verslag 2 ook. Driekwart deel van Verslag 2 en het tentamen zijn individuele onderdelen

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English