SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V17001
NE1V17001
Letterkunde Nederlands I: Literaire teksten: analyseren en interpreteren
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. F.R.W. Stolk
Telefoon+31 30 2538183
E-mailF.R.W.Stolk@uu.nl
Docenten
Docent
C.J. van de Poppe
Overige cursussen docent
Docent
L.F.A.M. Schouwenaars
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.R.W. Stolk
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R.W. Stolk
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Tholen
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student leert het begrippenapparaat voor de analyse van lyrische en verhalende literatuur uit verschillende perioden adequaat te hanteren, maakt zich een nauwkeurige leeshouding eigen, leert een beargumenteerde interpretatie op te zetten en een beredeneerd standpunt in te nemen in interpretatieve discussies.
Inhoud
In deze cursus staat het analyseren en interpreteren van literaire teksten (zowel lyrische als verhalende teksten) uit de periode van 1200 tot heden centraal. Ook wetenschappelijke discussies over interpretatieve problemen komen aan de orde.
 
De student maakt kennis met teksten uit de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne Nederlandse literatuur en leert de formele eigenschappen van deze teksten benoemen aan de hand van een wetenschappelijk begrippenapparaat. Aan het einde van de cursus is de student in staat om van lyrische teksten onder meer het metrum, de strofebouw, de stijlfiguren en de beeldspraak, en van verhalende teksten onder meer de vertelsituatie, de focalisatie,  het tijdsverloop en de motievenstructuur te analyseren. Op basis van deze formele analyse leert de student betekenis toekennen aan de tekst en interpretatieproblemen aanwijzen.
 
Vaardigheden die in deze cursus centraal staan:
- Academisch lezen: lyrische en verhalende teksten benaderen volgens wetenschappelijke analyse- en interpretatiemethoden.
- Stijlanalyse: systematische aandacht voor de taalhantering bij lyrische en verhalende teksten uit de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne Nederlandse literatuur.
- Analyseverslag: schriftelijke verslaglegging van een zelfstandig verrichte analyse en interpretatie van een literaire tekst.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van algemene literaire begrippen.
Kennis van literair-historische onderscheidingen (1200-heden)
Verplicht materiaal
Boek
G. Dorleijn en E. van Boven, Literair Mechaniek
Kosten materiaal:20,00
Reader
Reader met secundaire literatuur
Boek
B. Hofstede, De hemel boven Parijs
Kosten materiaal:12,50
Boek
E.N. Perguin, Meervoudig afwezig
Kosten materiaal:16,99
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer5,5

Take-hometentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis van de begrippen m.b.t. de analyse en interpretatie van lyrische en verhalende teksten. Het vermogen lyrische en verhalende teksten uit verschillende perioden te analyseren en te interpreteren.

Deadlines
Zie studiehandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English