SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V13004
NE1V13004
Letterkunde Nederlands II: Vroegmoderne tijd
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V13004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Tholen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.S.Q. Visser
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.S.Q. Visser
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De succesvolle deelnemer heeft
- kennis opgedaan van literair-historische begrippen uit de vroegmoderne Nederlandse literatuur, de cultuurhistorische context van die literatuur, en van benaderingswijzen in onderzoek naar vroegmoderne literatuur-leesvaardigheid in de vroegmoderne Nederlandse taal;
- een klein onderzoek naar literatuur uit deze periode uitgevoerd en daarvan schriftelijk verslag gelegd.
Inhoud
In de Nederlandse literatuur van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw is de toenmalige maatschappij als vanzelfsprekend aanwezig. De teksten die in deze cursus bestudeerd worden - van strijdlustige geuzenliederen tot romans in briefvorm, van tragische toneelstukken tot petrarkistische liefdespoëzie, en van leerzame emblemen tot chauvinistische reisverslagen - weerspiegelen op een of andere manier de mentaliteit en discussies die in Nederland op dat moment actueel waren. Het verband tussen literatuur en de omgeving waarin deze geschreven werd, staat centraal in de hoor- en werkcolleges en in de opdrachten die studenten in deze cursus krijgen. Tijdens de wekelijkse hoorcolleges wordt steeds een aspect van de historische context belicht (politiek, religie, wereldbeeld, literaire conventies etc.). Tijdens de wekelijkse werkcolleges analyseren de studenten teksten op basis van deze kennis, vanuit verschillende wetenschappelijke benaderingswijzen.
Vaardigheden: tijdens de werkcolleges leren studenten in groepsdiscussies tot groter inzicht te komen; gebruikmakend van analysevaardigheden voortkomend uit kennis van de grammatica en oudere taalfasen, leren studenten inhoudelijke en stilistische analyses van vroegmoderne teksten te maken; mondelinge presentaties tijdens de werkcolleges zijn erop gericht studenten te leren voor een groter publiek mondeling uitdrukking te geven aan hun inzichten over de vroegmoderne Nederlandse literatuur; een onderzoek naar een vroegmoderne tekst naar keuze heeft tot doel te leren een onderzoeksopzet te maken, en schriftelijke verslaglegging van onderzoek te doen, gebruikmakend van bibliografische en digitale technieken om informatie te vinden.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Literair begrippenapparaat op niveau 1.
Voorkennis kan worden opgedaan met
-Ned-Moderne tijd (NE1V13001)
-Letterkunde Nederlands I: Literaire teksten: analyseren en interpreteren (NE1V17001)
Verplicht materiaal
Boek
Boekenlijst, wordt nader bekend gemaakt.
Kosten materiaal:45,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit een hoorcollege en twee werkcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Gemiddeld 14 uur zelfstudie per week. Lezen en analyseren van primaire en secundaire teksten; voorbereiden van discussie-opdrachten voor het werkcollege; zoeken en bewerken van teksten en informatie voor het individuele werkstuk (incl. bibliotheekwerk en ict-vaardigheden), oefening taalvaardigheid ouder Nederlands (zelf in te roosteren).

Toetsen
Nota
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de vroegmoderne literatuur; kennis van de vroegmoderne Nederlandse taal; vaardigheid in opzet en uitvoering van klein wetenschappelijk onderzoek; niveau van schriftelijke wetenschappelijke verslaglegging.

Deadlines
De toetsen vinden plaats in week 6 en 8 of 9.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English