SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V13003
NE1V13003
Taalbeheersing Nederlands I: Samenhang in tekst en discourse
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V13003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. W.M. Mak
Telefoon+31 30 2539152
E-mailw.m.mak@uu.nl
Docenten
Docent
M.A. Beulen
Overige cursussen docent
Docent
Y.F.M. Linders
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.M. Mak
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.M. Mak
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLET OP: deze cursus is equivalent aan CI1V13001 Ciw-Taal en communicatie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student leert:
a. hoe de structuur van teksten en gesprekken geanalyseerd kan worden
b. dat betekenis een constructie is van de taalgebruiker en niet een eigenschap van de taaluiting
c. dat er verschillende typen betekenis bestaan: referentiële betekenis, handelingsbetekenis, en interpersoonlijke betekenis
d. dat lezers betekenis geven aan een taaluiting door een samenhang te construeren met andere taaluitingen
e. hoe door middel van corpusanalyse op de theorie gebaseerde hypothesen kunnen worden getoetst
 
Inhoud
LET OP: De cursussen NE1V13003 Ned-Tekst en Discours en CI1V3001 Ciw-Taal en communicatie kunnen niet beide deel uitmaken van jouw examenprogramma in verband met een inhoudelijke overlap.

In de cursus Tekst en Discourse staat Taal als Communicatiemiddel centraal. We bouwen daarbij voort op de kennis die je hebt opgedaan over de structuur van het Nederlands.
Bij taal als communicatiemiddel staat de functie van taal centraal. Wanneer we spreken en schrijven doen we dat met een doel. We gebruiken taal om (communicatieve) doelen te bereiken. Wanneer iemand vraagt: “Wil je het raam open doen?”, is het niet de bedoeling van de spreker dat je antwoordt met “ja”, maar het doel is vooral dat je daadwerkelijk het raam opent. Wanneer een docent een onderwijstekst schrijft, is het niet primair de bedoeling dat de leerlingen de tekst prettig leesbaar vinden, maar dat de studenten bepaalde kennis opdoen. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet uitmaakt of de leerling de tekst prettig leesbaar vindt. Waarschijnlijk is het zo dat een prettig leesbare tekst het doel (kennisoverdracht) beter bereikt dan een tekst die moeilijk leesbaar is.
Het is voor een goede communicatie dan ook belangrijk dat je nadenkt over de structuur en de vorm van de tekst. Welke tekst bereikt het beste het doel dat ik me heb gesteld? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we ook nadenken over de taalgebruiker. Wat zijn de kenmerken van de lezers van mijn tekst? Welke vaardigheden en welke kennis heeft de lezer? Dat zijn de thema’s die in deze cursus centraal staan.
Waar gaat de cursus over? De cursus gaat over taal als communicatiemiddel.
Wat ga je aan inhoud leren? In deze cursus leer je de basisbegrippen die je nodig hebt voor het bestuderen van taal als communicatiemiddel. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de structuur van teksten en gesprekken, en hoe die structuur de interpretatie beïnvloedt. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de eigenschappen van de communicator.  
Wat ga je aan vaardigheden leren? In de cursus leer je wetenschappelijke teksten te lezen en te beoordelen, je leert hoe je moet schrijven en hoe je feedback moet geven op teksten van anderen, en je leert de eerste grondbeginselen van het doen van empirisch onderzoek, inclusief basiskennis over het doen van statistische analyses.

Als je een uitwisselingsstudent bent en als je uitwisselingsperiode eindigt in december, dan is het mogelijk om de gehele cursus te voltooien voor je vertrek. Overleg bij aanvang met de cursuscoördinator over je toetsingseisen.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Duits deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
Elke week zijn er 6 contacturen. Er is een hoorcollege van 2 uur waarin de stof wordt geïntroduceerd en er zijn twee werkcolleges waarin de stof wordt besproken en verwerkt via opdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bereiden zich voor op de werkcolleges door de opgegeven literatuur te lezen en de opdrachten te maken.

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen 2
Weging60
Minimum cijfer-

Verslag 1
Weging40
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English