SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V13001
NE1V13001
Letterkunde Nederlands I: Moderne tijd
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonL.J. Ham
E-maill.j.ham@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. G. Buelens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L.J. Ham
Overige cursussen docent
Docent
L.J. Ham
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Pieterse
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R.W. Stolk
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De succesvolle deelnemer kan
- academisch lezen en de moderne literatuur benaderen volgens wetenschappelijke analyse- en interpretatiemethoden met inachtneming van de literatuur-historische en cultuur-historische context.
- stijlanalyse uitvoeren met: systematische aandacht voor de taalhantering in moderne lyriek, essayistiek en verhalend proza uit de literatuur van 1830-heden.
Inhoud
De cursus demonstreert hoe (zes) volledige literaire teksten en (tientallen) tekstfragmenten en gedichten zijn in te bedden in een literatuurhistorische en cultuurhistorische context. Iedere week wordt in het hoorcollege een onderdeel van het chronologisch overzicht geschetst van de voornaamste stromingen, bewegingen, auteurs, genres en werken, en de cultuurhistorische context. Daarnaast zijn er werkcolleges (gegeven door een vaste werkgroepdocent), gewijd aan de historische positie van de tekst(fragment)en in de ontwikkelingen van de moderne Nederlandse letterkunde. Bij de selectie van de teksten is niet alleen gestreefd naar spreiding over alle perioden, maar ook over genres.
Vóór week 5 is er een schriftelijke (digitale)toets over de tot dan toe behandelde collegestof, het handboek en een van de zes integrale teksten.
In week 9 wordt de cursus afgesloten met een mondelinge eindtoets van 15 minuten over de stof van de gehele cursus (primaire en secundaire literatuur). Iedere student krijgt een thema uit de cultuur- en/of literatuurhistorische ontwikkelingen van de moderne tijd voorgelegd dat uitgangspunt zal zijn van het gesprek. Het onderwerp kan gedurende 15 minuten voorafgaand aan het tentamen door de student worden voorbereid.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
E. van Boven, M. Kemperink (red.), ' Literatuur van de moderne tijd [...], ', Bussum, 2006 of een latere druk.
Kosten materiaal:75,00
Reader
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Mondeling tentamen 1
Weging70
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde vanaf plm. 1800; vaardigheid in de analyse en interpretatie van literaire werken uit deze periode binnen hun (literair)historische context: het vermogen er mondeling verslag van te doen.

Deadlines
De schriftelijke (digitale) deeltoets vindt plaats vóór week 5 van de cursus; de mondelinge eindtoets vindt plaats in week 9 van de cursus. De cursus kan alleen met een voldoende worden afgesloten als voor de eindtoets een voldoende is behaald.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English