SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MU2V16001
MU2V16001
Inleiding muziek en media
Cursus informatieRooster
CursuscodeMU2V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonM. Kamp, PhD
E-mailM.Kamp1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Kamp, PhD
Overige cursussen docent
Docent
M. Kamp, PhD
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
L. Rusch
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het tweede basispakket van de BA Muziekwetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student kennis van de rol van muziek in en haar relatie tot verschillende media; is bekend met enkele fundamentele ideeën uit de media- en performancewetenschappen en is in staat om deze toe te passen in de beschrijving van muziekpraktijken. Daarnaast heeft de student vaardigheid ontwikkeld in het analyseren van muziek in verschillende mediale en audiovisuele contexten die dient als basis voor het verdiepingspakket Muziek en media.
 
 
Inhoud
Muziek heeft door de eeuwen heen de oren, ogen en lichamen van luisteraars op verschillende manieren bereikt, van enkele penstreken boven een psalmtekst tot de subwoofertrillingen in een IMAX-bioscoop. In zekere zin is muziek nooit alleen geweest, maar altijd gemedieerd of in een mediale context. Deze cursus gaat dieper in op deze context, zowel in geschiedkundig als analytisch opzicht.
 
In het eerste deel van de cursus worden elementen die onlosmakelijk verbonden zijn met muziek – notatie, tekst, instrumenten en opnames – bekeken vanuit een mediatheoretisch perspectief. We bestuderen hoe technologische ontwikkelingen als de studio-opname en muziekdrukkunst ons luisteren naar en begrip van muziek radicaal veranderd hebben. Het tweede deel van de cursus draait om de vele audiovisuele contexten waarin we muziek vinden, van platenhoezen tot films, videoclips en videogames.
 
Bij alle besproken media worden invloedrijke theorieën en concepten van binnen en buiten de muziekwetenschap aan de kaak gesteld. Daarnaast wordt uitgebreid geoefend met hun toepassing door middel van analyses in (groeps-)discussies en schriftelijke opdrachten in de werkcolleges.

De cursus Inleiding muziek en media vormt de verbinding tussen de twee basispakketten en het verdiepingspakket Muziek en media en is daarom in de tweede helft van het tweede basispakket ondergebracht.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt basale kennis van muziekgeschiedenis en muziektheorie, vaardigheid in het schrijven van korte muziekanalytische teksten, en passieve beheersing van het Engels.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Deze kennis kan worden opgedaan in de cursussen Westerse muziek van 1600 tot 1900; Westerse muziek van 1900 tot heden; Algemene muziekleer; Inleiding in de muziekwetenschap; en Harmonie- en vormleer.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges zijn zowel bestemd voor uitleg van de wekelijkse literatuur als het schetsen van een historisch kader.

Voorbereiding bijeenkomsten
De wekelijkse literatuur dient bestudeerd te zijn en eventuele weekopdrachten dienen te zijn voorbereid en/of ingeleverd en gedeeld met groepsgenoten, afhankelijk van het onderwerp. (Zie de cursushandleiding voor meer details.)

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie in discussies tijdens de hoor- en werkcolleges wordt verwacht, waaronder het vinden van eigen voorbeelden en casussen; afhankelijk van de weekopdracht ook feedback op de opdrachten van medestudenten.

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges wordt de literatuur besproken en aan de hand van opdrachten en (groeps-)discussies toegepast op casussen. Tevens worden opdrachten en toetsen besproken.

Toetsen
Essay
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient haar of zijn kennis van media- en performancewetenschappen toe te passen in de beschrijving van muziekpraktijken, is in staat om de verhoudingen tussen muziek en media te analyseren en kan haar of zijn bevindingen schriftelijk communiceren.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Presentatie
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient haar of zijn kennis van media- en performancewetenschappen toe te passen in de beschrijving van muziekpraktijken, is in staat om de verhoudingen tussen muziek en media te analyseren en kan haar of zijn bevindingen mondeling communiceren.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets
Weging45
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student kan de belangrijkste muzikale media benoemen en hun invloed op muziekpraktijken uitleggen, kent enkele fundamentele ideeën uit de media- en performancewetenschappen en is in staat om de verhouding tussen muziek en media in gegeven gevallen te analyseren.

Deadlines
Worden aangegeven in de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English