SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MU1V17003
MU1V17003
Inleiding in de muziekwetenschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeMU1V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonL. Rusch
E-maill.rusch@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F. van der Heijden
Overige cursussen docent
Docent
L. Rusch
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L. Rusch
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De cursus is bedoeld als een algemene inleiding op het werkgebied en de werkmethoden van de muziekwetenschap en is daarom onderdeel van basispakket 1 van de opleiding. Enerzijds gaat de aandacht uit naar verschillende onderzoeksvelden waarin de muziekwetenschap zich begeeft, in het bijzonder historiografie, sociologie, etnografie en media-analyse. Anderzijds biedt de cursus een verkennend overzicht van de muzikale diversiteit in de wereld, met als doel onze alledaagse opvattingen over wat muziek is en doet, tegen het licht te houden. In de werkcolleges worden zowel vakinhoudelijke vaardigheden, zoals het identificeren, observeren en interpreteren van muziekpraktijken, als academische vaardigheden, zoals literatuuronderzoek, bronnenverantwoording, begrijpend lezen, mondelinge en schriftelijke presentatie, en peer-feedback op het werk van collega’s, getraind.
Inhoud
In deze cursus maak je kennis met een aantal manieren waarop je muziek in al haar diversiteit kunt bestuderen. Zo kun je kijken naar de structuur van een compositie, improvisatie, dans of theatrale opvoering; naar de wijze waarop wij als luisteraars muziek waarnemen en interpreteren; naar de sociaal-politieke context waarin muziek wordt of werd uitgevoerd; naar de mondeling of schriftelijk overgeleverde geschiedenis van een muziekpraktijk; of naar de rol van muziek in de audiovisuele media waarvan wij dagelijks gebruikmaken.
 
Aan de hand van diverse muziekpraktijken uit heden en verleden (uit voor ons vertrouwde en minder vertrouwde regionen in de wereld) en verschillende methodologieën en musicologische benaderingen zullen we zien dat onze gangbare opvattingen over wat muziek is en doet, niet zo vanzelfsprekend zijn als we denken. Zodoende legt de cursus een basis voor de diepgaande vervolgcursussen over de analyse en geschiedenis van de westerse muziektraditie die centraal staat in het Utrechtse muziekwetenschapcurriculum.
 
Naast deze kennismaking met het vak in al zijn facetten trainen we elementaire academische competenties, zoals een efficiënte studiehouding, een kritisch observatievermogen, een heldere (mondelinge en schriftelijke) presentatievaardigheid en het geven van constructieve feedback op het werk van collega’s.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
J.P.E. Harper-Scott & Jim Samson 2009. An Introduction to Music Studies. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
Teksten
Nader bekend te maken
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
HC gericht op kennisoverdracht, werkgroepen gericht op het aanleren van academische vaardigheden aan de hand van opdrachten zoals wegwijs raken in bibliotheek en digitale zoekmethoden, begrijpend lezen, wetenschappelijk schrijven, correct bronvermelden, kritisch bestuderen van literatuur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van literatuur, uitvoeren van opdrachten, actieve participatie in discussies, voorbereiden van een presentatie.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie in discussies, leveren van peer-feedback, uitvoeren van opdrachten, houden van presentaties.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English