SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MU1V17002
MU1V17002
Westerse muziek van 1600 tot 1900
Cursus informatieRooster
CursuscodeMU1V17002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. P. Philipsen
E-mailp.philipsen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F. van der Heijden
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Philipsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Philipsen
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het verwerven van kennis van en inzicht in de geschiedenis van de westerse muziek van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw; het leren lezen van wetenschappelijke publicaties; het leren schrijven van een academisch betoog en het hanteren van de correcte terminologie.
Inhoud
In deze cursus wordt een geschiedenis verteld van de muziek van de westerse wereld van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Daarbij wordt geprobeerd een evenwicht te bewaren tussen het belichten van politieke, sociale, economische en culturele factoren die vorm hebben gegeven aan deze muziek enerzijds en de beschrijving van representatieve muziekstukken anderzijds. De centrale categorie die het verhaal stuurt is het muzikale genre, want juist genres documenteren sociaal-muzikale verandering: het vestigen en doorbreken van conventies. Het betoog wordt geïllustreerd met klinkende voorbeelden. Deze cursus is onderdeel van basispakket 1, waarin de studenten zich behalve een fundament in de muziektheorie (Algemene muziekleer) en methodologie (Inleiding in de muziekwetenschap) basiskennis verwerven van de geschiedenis van de westerse muziek.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Algemene belangstelling voor muziek; beheersing van het notenschrift; passieve beheersing van het Engels; passieve en actieve beheersing van het Nederlands.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Algemene muziekleer
Bronnen van zelfstudie
Hennie Schouten, Muziekleer in theorie en praktijk, 7e druk (2009 of latere editie).
Verplicht materiaal
Boek
J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout en Claude V. Palisca, A History of Western Music, 10e ed. New York [etc.]: Norton, 2019
Kosten materiaal:55,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges staat kennisoverdracht centraal; in de werkcolleges het actief beluisteren van de besproken muziek. NB verwachte prestaties gelden voor alle werkvormen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het bestuderen van de leesstof.

Werkcollege

Toetsen
Toets 1
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate van kennis van en inzicht in de stof van het hoorcollege, de informatie op Blackboard en de verplichte literatuur; de kwaliteit van de schrijfopdrachten; de zorgvuldigheid van de formuleringen in alle toetsonderdelen. De toetsing bestaat uit een meerkeuzetoets en een essayopdracht.

Deadlines
Worden op Blackboard bekendgemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate van kennis van en inzicht in de stof van het hoorcollege, de informatie op Blackboard en de verplichte literatuur; de kwaliteit van de schrijfopdrachten; de zorgvuldigheid van de formuleringen in alle toetsonderdelen. De toetsing bestaat uit een meerkeuzetoets en een essayopdracht.

Deadlines
Worden op Blackboard bekendgemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English