SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MU1V17001
MU1V17001
Algemene muziekleer
Cursus informatieRooster
CursuscodeMU1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. E.T.F. Jas
Telefoon+31 30 2536321
E-mailE.T.F.Jas@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E.T.F. Jas
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.T.F. Jas
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het eerste basispakket van de BA Muziekwetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Verwerven van kennis van / inzicht in:
  • de belangrijkste fundamentele elementen van de muziektheorie (toonhoogte, toonduur, toonladders, intervallen, akkoorden, maatsoorten etc.);
  • de notatie en toepassing van deze elementen in muziekstukken;
  • de samenstelling van het symfonieorkest;
  • de notatie van muziek in partituren.
Het auditief kunnen herkennen van intervallen, drieklanken en toonladders.
 
Inhoud
De cursus Algemene muziekleer is onderdeel van basispakket 1 en behandelt grotendeels de basisregels van de muziektheorie. Het gaat hierbij om de regels die ten grondslag liggen aan de westerse muziek uit de common practice period (de periode die grofweg de muziek van de barok, het klassicisme en de romantiek omvat) en de conventies die gelden in de notatie van deze muziek. De volgende onderwerpen passeren in de cursus de revue:
• de notatie van toonhoogte en toonduur
• intervallen, drieklanken en septiemakkoorden
• toonladders en toonsoorten
• maatsoorten, metrum, en ritme
• aanduidingen betreffende tempo en dynamiek
• versieringen
• melodie en frasering
• harmonie.
Naast de onderwerpen die hierboven genoemd zijn, wordt in het wekelijkse hoorcollege aandacht geschonken aan de samenstelling van het symfonieorkest. De verschillende instrumentengroepen worden nagelopen en bezien wordt hoe de diverse instrumenten in de orkestpartituur worden geordend, gebruikt en genoteerd. Hierbij wordt speciaal ook ingegaan op de problematiek van de transponerende instrumenten.
De cursus maakt bovendien een begin met de training van het gehoor (solfège), waarbij het de bedoeling is dat studenten aan het eind van de cursus alle intervallen van prime tot en met octaaf, een aantal drieklanken, en een aantal toonladders op het gehoor kunnen herkennen.
De verschillende onderdelen van de cursus worden verder uitgediept in de cursus Harmonie- en vormleer (basispakket 2; blok 3).
 
Let op: hoewel deze cursus de basisregels van de muziektheorie behandelt, is vaardigheid in het lezen van muzieknotatie een vereiste om succesvol aan de cursus te kunnen deelnemen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Vaardigheid in het lezen van muzieknotatie in de G-sleutel en de F-sleutel
Bronnen van zelfstudie
Bernard Nelleke, Eenvoudige algemene muziekleer (1981).
Verplicht materiaal
Boek
Alfred Blatter, Revisiting Music Theory: Basis Principles, 2nd ed. (New York: Routledge, 2017). ISBN 978-1-138-91589-3 (paperback)
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges zijn gericht op kennisoverdracht. In de werkcolleges wordt de verplichte literatuur behandeld en toegelicht aan de hand van muziekvoorbeelden, worden de cursusopdrachten voorbereid en wordt beperkt aandacht geschonken aan de gehoortraining.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van literatuur; maken van opdrachten; training van het gehoor.

Toetsen
Opdracht
Weging25
Minimum cijfer-

Toets 3
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
GELDT VOOR ALLE TOETSVORMEN:
1. Kennis van / inzicht in de belangrijkste fundamentele elementen van de muziektheorie (zoals toonladders, intervallen, akkoorden, maatsoorten etc.).
2. Het kunnen noteren en het kunnen herkennen van deze elementen in muziekstukken.
3. Kennis van / inzicht in de samenstelling van het symfonieorkest en in de notatie van muziek in partituren.
4. Auditief herkennen van nader te bepalen intervallen, drieklanken en toonladders.

Deadlines
Worden op Blackboard bekend gemaakt aan het begin van de cursus.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 1
Weging25
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English