SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15026
ME3V15026
BA-eindwerkstuk
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V15026
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. C. Pafort-Overduin
Telefoon+31 30 2536339
E-mailc.pafort-overduin@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A.W. Badenoch
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.N. van Beusekom
Overige cursussen docent
Docent
R.D.P. Dielen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.J. Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. van Gorp
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In de BA-eindwerkstuk cursus wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het versterken van de volgende academische vaardigheden:
- uitvoeren van een gedegen onderzoeksopzet;
- uitvoeren van een analyse;
- het opzetten van een goed gestructureerd paper waarin de bevindingen van het onderzoek op gestructureerde wijze worden verwerkt;
- academisch schrijven;
- kritisch analyseren van en reflecteren op teksten;
- corrigeren en verbeteren van eigen werk en dat van anderen.
Inhoud
Het onderdeel BA-eindwerkstuk heeft alle kenmerken van een reguliere cursus met een eenmalig verplicht hoorcollege in week 1 en vijf plenaire bijeenkomsten en/of individuele afspraken, tussentijdse opdrachten en harde deadlines - met één groot verschil: er wordt van de student een grotere zelfstandigheid vereist. Er wordt steeds gezocht naar een goede aansluiting op je eerder opgedane kennis en onderzoeksvaardigheden. Studenten kunnen zelf een onderwerp aandragen dat in het verlengde ligt van een van de cursussen uit de verdiepingspakketten van de BA Media en cultuur of kiezen voor een door de docent aangeboden thema. Deze thema’s bieden een kader waarbinnen de student uit een beperkte lijst van deelonderwerpen een eigen casus kiest voor zijn/haar eindwerkstuk. Studenten worden automatisch in een werkgroep geplaatst die aansluit bij hun verdiepingspakket. Je schrijft je via Osiris in voor het eindwerkstuk.
 
Voor studenten die in collegejaar 2013 of later gestart zijn, geldt de cursus Onderzoeksseminar media en cultuur MC3V14001 als ingangseis voor het BA Eindwerkstuk. Voor studenten die vóór collegejaar 2013 gestart zijn, geldt deze ingangseis niet, maar hen wordt dringend geadviseerd het Onderzoeksseminar media en cultuur MC3V14001 wel voorafgaand aan het BA Eindwerkstuk te volgen. Voor premasterstudenten geldt deze ingangseis alleen als de cursus Onderzoeksseminar media en cultuur is opgenomen in hun premastertraject. 

Studenten wordt afgeraden zich in te schrijven voor cursussen die (deels) in dezelfde timeslots vallen als de timeslots van deze cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mec-Onderzoeksseminar media en cultuur (MC3V14001)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Zoeken en bestuderen van literatuur, uitvoeren/voorbereiden van (schrijf)opdrachten (o.a.het opzetten en uitwerken van een onderzoeksopzet; leesverslag).

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de bijeenkomsten staat onderling commentaar door middel van peerfeedback centraal.

Toetsen
Opdracht
Weging0
Minimum cijfer-

Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Het programma met deadlines voor de opdrachten en toetsen staat minimaal 2 weken voor aanvang van het blok op Blackboard.
Studenten dienen hiervan kennis te nemen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English