SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME2V15005
ME2V15005
Intermedialiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeME2V15005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonD.C. Zijp, MA
E-mailD.C.Zijp@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.J. Kattenbelt
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
L. Toussaint
Overige cursussen docent
Docent
D.C. Zijp, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
D.C. Zijp, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het eerste basispakket MEC.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student:
- kennis van en inzicht in het discours van mediavergelijking en intermedialiteit aan de hand van een aantal kernconcepten en belangrijke thema's.
 
Na het behalen van de cursus kan de student:
- omgaan met de voor Media en cultuur ontwikkelde LibGuide Mediastudies en aan de hand van vraagstellingen en trefwoorden systematisch zoeken naar bronnen voor studie en onderzoek.
 
Inhoud
Geen enkel medium staat op zichzelf, maar functioneert in een netwerk van media waarmee het allerlei soorten van relaties onderhoudt. Dit geldt des te meer voor de hedendaagse, gemediatiseerde cultuur en samenleving, die zich bij uitstek kenmerken door een aspect van door media in scene gezet te zijn. Dit houdt niet alleen in dat meer en meer media worden ingezet om de werkelijkheid te ensceneren, maar ook dat de media deel uitmakend van de werkelijkheid zelf tot onderwerp van enscenering worden. In deze cursus maken we kennis met het discours over relaties tussen kunsten en media, vooral vanuit een theoretisch perspectief, waarin we uiteraard ook historische dimensies zullen onderkennen. We zullen nagaan welke theoretische concepten zijn ontworpen om soorten van relaties tussen kunsten en media te onderscheiden en te analyseren. Hoe kunnen media met elkaar gecombineerd worden? In welke vormen doen verplaatsingen van het ene naar het andere medium zich voor? Op welke manieren kunnen media naar elkaar verwijzen? We besteden niet alleen aandacht aan concepten, maar ook aan enkele belangrijke thema’s waaronder relaties tussen media worden besproken. Hoe kunnen we de eigenheid van en de grenzen tussen media bepalen? Hoe wordt het ene medium door het andere ge(re)presenteerd of zelfs in scene gezet? Hoe worden in een samenspel van meerdere media mogelijke werelden gebouwd? Hoe worden de materiële kenmerken van verschillende media ‘tegen elkaar uitgespeeld’ om betekenisvolle tegenstellingen of tegenstrijdigheden te creëren? Voor alle concepten en thema’s zijn in een reader sprekende teksten geselecteerd, die in de vorm van hoorcolleges worden toegelicht en becommentarieerd. Een bibliotheekinstructie waarin we kennismaken met de voor ons vakgebied ontwikkelde LibGuide Mediastudies, maakt deel uit van de cursus. Met behulp van deze online gids zullen we ons oefenen in het systematische zoeken naar bronnen voor studie en onderzoek en in het selecteren en ordenen van en verwijzen naar deze bronnen.

Deze cursus maakt deel uit van basispakket 1 van Media en cultuur.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt dat je bekend bent met het Chicago-systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je een bibliotheekinstructie hebt bijgewoond; dat je in staat bent om een tekst op hoofdlijnen samen te vatten; dat je een korte goed gestructureerde tekst kunt schrijven met inzet van wetenschappelijk idioom. Een goede beheersing van het Nederlands (lezen, spreken, schrijven) is gewenst.
Exchange studenten kunnen in overleg met de docent toetsen in het Engels inleveren.
Verplicht materiaal
Reader
digitaal
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges zijn vooral bestemd voor uitleg van en toelichting en reflectie op de te bestuderen literatuur die ter voorbereiding van de colleges, de werkcolleges voor discussie over de gelezen teksten en de bespreking van en feedback op tussentijdse opdrachten en het oefenen met de LibGuide Mediastudies.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de colleges de geplande literatuur hebben bestudeerd en de geplande opdrachten hebben uitgevoerd.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij tijdens de werkcolleges actief participeren in de discussie over de bestudeerde literatuur en in het geven van feedback op tussentijdse opdrachten.

Toetsen
Portfolio
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis van & inzicht in het discours over relaties tussen kunsten en media, de vaardigheid om met de LibGuide Mediastudies om te gaan en zelf bronnen te zoeken voor studie en onderzoek.

Deadlines
De wekelijkse opdrachten worden voorafgaand aan het tweede werkcollege van de week ingeleverd.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English