SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME2V15003
ME2V15003
Inleiding televisiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeME2V15003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonJ. Keilbach
E-mailJ.Keilbach@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
J. Keilbach
Overige cursussen docent
Docent
J. Keilbach
Overige cursussen docent
Docent
E.E.M.M. de Mul, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.C. Romondt Vis
Overige cursussen docent
Docent
A.P. Smit, MA
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het tweede basispakket MEC.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1. elementaire kennis verworven ten aanzien van theoretische en analytische concepten waarmee televisie bestudeerd kan worden;
2. elementaire kennis verworven ten aanzien van de mediumspecifieke kenmerken van televisie;
3. zijn/haar repertoirekennis op het gebied van televisie uitgebreid;
4. elementaire kennis verworven ten aanzien van centrale vraagstukken in de televisiewetenschap;
5. elementaire kennis verworven ten aanzien van de historische en maatschappelijk context van televisie.
 
 Na het behalen van de cursus kan de student:
 
6. geselecteerde concepten inzetten voor de tekstuele analyse van televisie;
7. gefundeerd en constructief feedback geven op het werk van peers;
8. systematisch, begrijpend en kritisch theoretische teksten bestuderen.
Inhoud
Deze cursus geeft een overzicht van belangrijke begrippen en concepten voor het bestuderen van televisie. Aan de hand van voorbeelden worden concepten als ‘broadcasting’, ‘flow’, ‘liveness’ en ‘serialiteit’ besproken en nader uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van het medium om de huidige veranderingen te schetsen, zoals de verandering van televisie door narrowcasting, mobile screens, social media en streaming platformen.
Per week staat een concept centraal dat aan de hand van theoretische teksten nader bestudeerd wordt. Deze concepten worden vervolgens ingezet om specifieke casussen zoals nieuwsuitzendingen, sitcoms, sportuitzendingen, media events, en transmediale verschijnselen nader te bestuderen. Studenten leren daarnaast een tekstuele analyse te maken van het nieuws en van live televisie-uitzendingen. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke en transmediale context waarbinnen televisiepraktijken functioneren.

Deze cursus maakt onderdeel uit van basispakket 2 van Media en cultuur en bouwt voort op historische en theoretische kennis die is opgedaan in basispakket 1 en biedt verdere training in academische (onderzoeks)vaardigheden, met een bijzondere focus op analysevaardigheden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt dat je bekend bent met het Chicago-systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je een bibliotheekinstructie hebt bijgewoond; dat je in staat bent om een tekst op hoofdlijnen samen te vatten; dat je een korte goed gestructureerde tekst kunt schrijven met inzet van wetenschappelijk idioom. De cursus vereist kennis van Engels (lezen) en Nederlands (spreken, lezen, schrijven). Exchange studenten mogen dossieropdrachten in het Engels indienen.
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden centrale theoretische concepten toegelicht en historisch gecontextualiseerd. Tijdens de werkcolleges worden de te bestuderen teksten besproken en actief in verband gebracht met repertoire. Studenten krijgen feedback op individuele schrijfopdrachten met het doel theoretische en analytische kennis, evenals academische lees- en schrijfvaardigheden, te verbeteren. De hoorcolleges worden in het Engels gegeven.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat ze ter voorbereiding van de hoor- en werkcolleges de opgegeven literatuur bestuderen en de bijbehorende opdrachten maken.

Bijdrage aan groepswerk
Van studenten wordt verwacht dat ze peer-feedback op schrijfopdrachten van medestudenten geven en actief in plenaire discussies participeren.

Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Theoretische en historische kennis op het gebied van televisie; het vermogen om theoretische inzichten te begrijpen en te hanteren; tekstuele analysevaardigheden; schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; de vaardigheid om goed onderbouwd en constructief feedback te geven aan medestudenten.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English