SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME2V15002
ME2V15002
Inleiding film
Cursus informatieRooster
CursuscodeME2V15002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. J. Thissen
Telefoon+31 30 2539982
E-mailj.thissen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. A.C.N. van Beusekom
Overige cursussen docent
Docent
J. Notebaard
Overige cursussen docent
Docent
C.G. Olesen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Thissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Thissen
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het tweede basispakket MEC.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Leerdoelen:
  • verwerven van elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis van film en bioscoop (esthetiek, industrie, technologie, publiek);
  • verwerven van inzicht in de diverse vormen van filmgeschiedschrijving;
  • het ontwikkelen van film-analytische vaardigheden;
  • het leren zoeken en interpreteren van historisch bronnenmateriaal (advertenties, recensies, theoretische teksten etc.);
  • vergroten van repertoirekennis (Europese en Amerikaanse speelfilm).
Na het behalen van de cursus kan de student:
1. films en vertoningspraktijken plaatsen in de context van de belangrijkste filmhistorische ontwikkelingen van het medium;
2. een structuralistische filmanalyse uitvoeren (basisniveau);
3. historische bronnen zoeken, selecteren en interpreteren (basisniveau).
Inhoud
De cursus geeft een overzicht van de historische ontwikkelingen van het medium film als kunstvorm, economisch product, sociale praktijk en object van theoretische reflectie. De hoorcolleges belichten een aantal sleutelmomenten en -processen in de geschiedenis van de Europese en Amerikaanse film. Studenten maken daarbij kennis met verschillende filmwetenschappelijke invalshoeken. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten gaan studenten zelf aan de slag met het analyseren van films en het oefenen met het analyseren van filmhistorische bronnen (o.a. filmtheoretische teksten, filmtijdschriften  en reclamemateriaal) en maken daarbij kennis met de interpretatiemogelijkheden van primaire bronnen en de techniek van close reading/historische bronnenkritiek. Integraal onderdeel van de cursus is een serie verplichte filmvertoningen waarin de esthetische ontwikkeling van vroege cinema tot New Hollywood geïllustreerd wordt.

Deze cursus maakt onderdeel uit van basispakket 2 van Media en cultuur en bouwt voort op historische en theoretische kennis die is opgedaan in basispakket 1 en biedt verdere training in academische (onderzoeks)vaardigheden, met een bijzondere focus op analysevaardigheden.

De filmvoorstellingen zijn verplicht.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt dat je bekend bent met het Chicago-systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je in staat bent om een tekst op hoofdlijnen samen te vatten; dat je een korte goed gestructureerde tekst kunt schrijven. De cursus vereist kennis van Engels (lezen) en Nederlands (spreken, lezen, schrijven). Exchange studenten mogen opdrachten in het Engels indienen.
Verplicht materiaal
Boek
Bordwell, David & Kristin Thompson. Film History. An Introduction. Third edition. New York, McGraw and Hill. Kosten: 60 Euro Bordwell, David & Kristin Thompson. Film Art. An Introduction. 11th Edition. New York, McGraw-Hill, 2016. Kosten: 60 Euro
Diverse
Filmpas (zie Blackboard voor aanschaf)
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges zijn gericht op kennisoverdracht, werkcolleges en hoor-/werkcolleges staan voornamelijk in het teken van het toe-eigenen en actief toepassen van de stof door studenten en het aanleren van analyse vaardigheden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt verwacht dat deze voor aanvang van de colleges de voorgeschreven literatuur en films bestudeert en de bijbehorende opdrachten maakt.

Bijdrage aan groepswerk
Algemeen: collegiale samenwerking bij collectieve opdrachten, punctualiteit, peer feedback. Nadere details worden per opdracht bekend gemaakt.

Video/Filmvertoning

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
1. elementaire kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van film en bioscoop
2. basisvaardigheden filmanalyse
3. basisvaardigheden bronnenkritiek
4. schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Deadlines
Het programma van de cursus inclusief inleverdata van opdrachten staat uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus op Blackboard. Studenten dienen hier kennis van genomen te hebben.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen 1
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English