SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MC3V14001
MC3V14001
Onderzoeksseminar media en cultuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeMC3V14001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. J. van Gorp
E-mailj.vangorp@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A.W. Badenoch
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.N. van Beusekom
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.T. Copier
Overige cursussen docent
Docent
R.D.P. Dielen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.J. Glas
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus staan academische onderzoeksvaardigheden centraal. 
 
Na afronding van de cursus heeft de student:
- kennis van de onderzoekstradities binnen de geesteswetenschappen, en media en cultuurstudies in het bijzonder;
- een vermogen ontwikkeld om de gekozen methoden te beschrijven en te verantwoorden;
- een vermogen ontwikkeld om te reflecteren op de gekozen methoden;
- een vermogen ontwikkeld om op kritische wijze literatuur te zoeken, literatuur te situeren binnen een onderzoeksveld, en hierover te rapporteren.

Na afronding van de cursus kan de student:
- uit academische literatuur onderzoeksvraag en gehanteerde methoden destilleren en zich kritisch tot de bevindingen verhouden;
- een onderzoeksopzet schrijven;
- een onderzoeksvraag operationaliseren;
- methode beschrijven en verantwoorden;
- op kritische wijze literatuur zoeken en situeren binnen een onderzoeksveld, en hierover rapporteren.
Inhoud
Het Onderzoeksseminar media en cultuur vormt de verbinding tussen de verdiepingspakketten en het BA Eindwerkstuk. De cursus biedt de student op verdiepend niveau een systematisch overzicht van de verschillende stappen van de onderzoekscyclus in media- en cultuurstudies.
 
In de werkgroepen werken studenten aan een onderzoeksopzet die het vertrekpunt zal vormen voor het onderzoek dat zij in hun BA Eindwerkstuk zullen uitvoeren en beschrijven. Daarnaast werken de studenten aan een kritisch leesverslag over het onderzoeksveld waarin hun BA-eindwerkstuk zich situeert. Tot slot houden de studenten ook een onderzoeksdagboek bij waarin zij hun onderzoeksactiviteiten documenteren en hierop reflecteren. Het Onderzoeksseminar vormt samen met het eindwerkstuk het sluitstuk van de opleiding. 
 
Studenten worden ingedeeld in een werkgroep op basis van het verdiepingspakket waar zij voor staan ingeschreven. Studenten wordt dringend aangeraden het onderzoeksseminar en het BA-eindwerkstuk in opeenvolgende blokken te volgen.
 
Studenten wordt afgeraden zich in te schrijven voor cursussen die (deels) in dezelfde timeslots vallen als de timeslots van deze cursus.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 22,5 ECTS voor de categorie Bachelor Gevorderd behaald
Voorkennis
De student moet gevorderd zijn in een binnen de opleiding aangeboden verdiepingspakket. Minstens drie van de vier cursussen moeten met een voldoende zijn afgerond.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden de verschillende stappen in het onderzoeksproces (bijv. formulering probleemstelling, corpusbepaling, keuze methode) week per week uitgediept.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten lezen de voorgeschreven teksten aandachtig door.

Werkcollege

Algemeen
De werkcolleges zijn bedoeld als onderzoekslab waarin de studenten de inzichten uit de hoorcolleges vertalen naar hun eigen object-groep en aan de slag gaan met het ontwerpen van een individuele onderzoeksopzet voor hun BA-eindwerkstuk.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten werken thuis via verschillende stappen aan hun onderzoeksopzet.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten wordt gevraagd om het werk van mede-studenten te beoordelen via peer feedback.

Toetsen
Opdracht
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De opdracht betreft het maken van een onderzoeksopzet. Deze opzet wordt beoordeeld op: afbakening onderzoeksvraag, uitwerking in deelvragen, selectie en bespreking theoretisch kader, motivatie en beschrijving methode (verzameling materiaal en analysemethode).

Toets
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Theoretische vorming; kunnen zoeken en verwerken van literatuur; kennis en inzicht in de hoorcollegestof; vermogen tot kritische reflectie op eigen onderzoeksproces.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English