SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MC2V17001
MC2V17001
Wetenschapsfilosofie voor cultuurwetenschappelijk onderzoek
Cursus informatieRooster
CursuscodeMC2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. L. Duits
E-mailL.Duits@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Duits
Overige cursussen docent
Docent
drs. D.L. van den Ende
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Hakemulder
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. van der Heijden
Overige cursussen docent
Docent
E.E.M.M. de Mul, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
-Studenten bekend maken met de diverse wetenschappelijke perspectieven die in ons vakgebied (cultuurwetenschappelijk onderzoek) op dit moment toonaangevend zijn.
-Studenten leren op welke manier diverse academische perspectieven uitmonden in diverse vormen van kennisproductie.
-Studenten actief laten nadenken over de wijze waarop deze kennisproductie zich aan het ontwikkelen is.
-Studenten actief laten nadenken over de verschillen en overeenkomsten tussen deze verschillende vormen van kennisproductie (en hoe dit verandert).
Inhoud
De wetenschap ziet er voor buitenstaanders misschien uit als een homogene zoektocht naar het ware, het schone en het goede. Echter, iedereen die een paar cursussen aan een universiteit heeft gevolgd, weet dat er veel verschillende perspectieven zijn op wat goed onderzoek doen is. Ook binnen cultuurwetenschappelijk onderzoek is dat het geval. Hoog tijd om inzicht te krijgen in de redenen waarom er zoveel diversiteit is als het gaat om ‘waarheidsvinding’, wat de achterliggende redenen hiervoor zijn, en wat dit betekent voor de praktijk van het onderzoek doen.
De cursus Wetenschapsfilosofie voor cultuurwetenschappelijk onderzoek zet de belangrijkste perspectieven, zoals die vandaag de dag ons vakgebied domineren, naast elkaar. Iedere week wordt een ander perspectief aangeboden en dat betekent dat we ons iedere week overgeven aan een volledig andere manier van denken. We doen dat door primaire teksten grondig te lezen, uiteraard door inzicht te krijgen in de manier waarop belangrijke stromingen zich hebben ontwikkeld, maar we willen ook van onderzoekers van vandaag weten wat hun wetenschappelijk perspectief is, en wat dit hen laat zien.
Praktisch betekent dit dat we ons bijvoorbeeld de ene week bezighouden met de manier waarop de sociale en de natuurwetenschappen vandaag de dag binnen ons vakgebied gebruikt worden (bij respectievelijk Big Data-analyses en door hersenwetenschappers die interesse hebben in “hoe een lichaam danst”), terwijl we de week daarop naar het posthumanisme kijken en hoe vanuit dat perspectief wordt nagedacht over ecologische vraagstukken en over de materialiteit van het analoge en het digitale (media-ecologie en media-archeologie). Al snel zullen we zien hoe lastig het is om de verschillende perspectieven met elkaar te vergelijken. We zullen zien hoe bijvoorbeeld critical theory eigenlijk geen vaste methode toestaat, terwijl historisch en beschrijvend onderzoek vaak weinig moet hebben van theorie.
De cursus Wetenschapsfilosofie wil de student een gevoel bijbrengen voor de verschillende manieren van wetenschapsbeoefening en het soort kennis dat hiermee gegenereerd wordt. Hoewel er veel theorie wordt besproken, is de insteek praktisch: de cursus laat je zien wat het betekent om vanuit een bepaald perspectief onderzoek te doen. De cursus geeft je daarmee ook inzicht in de wijze waarop het eigen curriculum is opgebouwd, en laat je nadenken over hoe je jezelf, als onderzoeker, kan positioneren. 

    
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden de verschillende perspectieven op wetenschapsbeoefening (bij cultuurwetenschappelijk onderzoek) uiteengezet.
In de individuele werkvorm wordt de student in de gelegenheid gesteld om zich via “kennisclips” die bij deze cursus horen, verder te verdiepen in de verschillende perspectieven op wetenschapsbeoefening.
In de werkgroepen zal geoefend worden met de wijze waarop dit in het wetenschappelijke veld leidt tot kennisproductie.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de hoorcolleges moeten de aangeleverde teksten worden gelezen, voor de individuele werkvorm is geen voorbereiding noodzakelijk, voor de werkgroepen dienen opdrachten gemaakt te worden.

Bijdrage aan groepswerk
Werkgroepopdrachten, portfolio.

Individueel

Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Inzicht in de wijze waarop wetenschappelijke perspectieven en kennisproductie met elkaar verweven zijn.

Deadlines
Nog niet bekend

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English