SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI2V17002
LI2V17002
Eurolit 4: 1914 - now (including new media)
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI2V17002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. B.M. Kaiser
E-mailB.M.Kaiser@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R.A. Clemens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M. Kaiser
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.M. Kaiser
Overige cursussen docent
Docent
K.A. van der Starre
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten:
1) hebben een gedegen kennis van de belangrijkste literaire teksten en stromingen van de 20ste en 21ste eeus
2) kunnen deze plaatsen in hun historisch, culturele en theoretische context;;
3) kunnen hierover mondeling en schriftelijk communiveren op een kritische en vergelijkende manier, in adequate academische taal en gebruik makend van termen uit de literatuurkritiek; ;
4) kunnen hun werk presenteren zoals dat hoort in het academische veld.
Inhoud
In de vierde overzichtcursus Literatuurgeschiedenis is de periode 1914 tot nu aan de orde. Je leert de belangrijkste literaire en artistieke stromingen van deze turbulente tijd kennen, inclusief modernisme en Avantgarde (expressionisme, futurism, surrealism, dada), existentialisme en absurdisme, postmodernisme, postcolonialisme en de laatste ontwikkelingen. We lezen gedichten, proza en toneel en kijken naar de kruispunten van literatuur en andere media, zoals film, strips, visuele kunst, muziek enzovoort. Naast de esthetisch en poëticale aspecten van de genres en stromingen gaat de cursus ook in op de relatie tussen literatuur en samenleving, politiek en geschiedenis. Elke week lezen we primaire en secundaire teksten om de parallelle routes van literatuur en literaire theorie in de periode te volgen.

 
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Literatuurwetenschap;
  • BA TCS en LAS;
  • premasterstudenten;
  • exchange studenten.
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
S.Levie & M.de Pourcq (eds.), European Literary History. an Introduction. Routledge, 2018)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
A combination of lecture and seminar will give students both an overview of the field, and the possibility to deepen their understanding of the new material and apply their insights in class discussions. Attendance in 90% of the classes (lectures and seminars) is a requirement for successful completion of the course. The course is taught in English, but students may write essays and examinations in Dutch.

Voorbereiding bijeenkomsten
Students are expected to read all prescribed texts for the meetings and participate in discussions in class.

Bijdrage aan groepswerk
Students are expected to bring all assigned texts to class, having marked relevant text passages and formulated discussion points and/or questions. Once per block, students are required to give an in-class group presentation.

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Knowledge of key literary, artistic and theoretical movements of the 20th and early 21st centuries, ability to speak and write critically about literary texts, placing them in their historical context, and analysing them using appropriate terminology and methods.

Deadlines
Weekly responses (on Blackboard); midterm essay due in week 5; presentation once per block; final in-class written exam in week 9.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English