SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI2V17001
LI2V17001
Eurolit 3: 1789-1914
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. P.A.L. Bijl
E-mailP.A.L.Bijl@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. P.A.L. Bijl
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student heeft kennis van en inzicht in de relatie tussen mensen, samenleving en literatuur in de lange negentiende eeuw (1789-1914).
- De student is in staat elementaire narratologische en andere literatuurwetenschappelijke concepten te gebruiken in de analyse van negentiende-eeuwse teksten.
- De student weer hoe oudere teksten te lezen en ze te plaatsen in hun historische context.
- De student is in staat een coherente, helder gestructureerde schriftelijke analyse te maken over de relatie tussen samenleving en literatuur in de lange negentiende eeuw (1789-1914).
 
Inhoud
In de reeks cursussen Eurolit 1-4 krijg je een overzicht van de literatuurgeschiedenis. Je leert de verschillende perioden kennen en de belangrijkste genres. We lezen representatieve teksten en bestuderen de historische context waarin zij tot stand kwamen. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar Europa, maar al vanaf de Renaissance wordt de (literaire) wereld steeds groter. De cursussen bereiden je dan ook goed voor op het verdiepingspakket World literature, maar natuurlijk ook op VP Literature in conflict. 30 eeuwen literatuurgeschiedenis, inclusief literatuur in andere media (film), dat betekent natuurlijk ook keuzes maken. Soms zal een bepaald genre (zoals de tragedie) of een bepaalde periode/stroming (realisme) wat meer op de voorgrond treden, terwijl er ook thematisch gekozen wordt, bijvoorbeeld voor aandacht voor het medium (orale vertelling - handschrift - gedrukt boek - feuilleton - nieuwe media), en voor literatuur in de stad.

In Eurolit 3 richten we ons op de literatuur uit de periode tussen 1789 (Franse Revolutie) en 1914 (begin Eerste wereldoorlog). We bestuderen de veranderingen en ontwikkelingen in de literatuur en de maatschappij door drie grote lijnen, die door de cursus heen lopen:
1. Uit een materieel perspectief kijken we naar de veranderingen die de literatuur als medium heeft doorlopen in dit tijdperk, zoals de verandering in de productie en verspreiding van boeken; intermediale wisselwerkingen tussen literatuur en de opkomende andere media (voornamelijk fotografie);
2. Uit een formeel perspectief kijken we naar de verschillende genres en nieuwe vormen van schrijven, die in deze periode zijn ontstaan (bijv. de groeiende hegemonie van de roman als kunstvorm); en
3. Uit een thematisch perspectief analyseren we de sociale veranderingen en hun invloed op literair schrijven in dit tijdperk (bijv. de industrialisering, de verhouding van stad en platteland, het streven naar koloniale macht door Europese staten).

De nadere keuze van titels en theoretische kaders wordt bepaald door deze drie, aan elkaar gekoppelde, analytische lijnen.
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Literatuurwetenschap
  • BA TCS en LAS
  • premasterstudenten
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is. 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekendgemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English