SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI1V18001
LI1V18001
Introduction to Literary Studies/Inleiding Literatuurwetenschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI1V18001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonC. Aaftink, PhD
E-mailC.Aaftink@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
C. Aaftink, PhD
Overige cursussen docent
Docent
C. Aaftink, PhD
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. van Stralen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Students
-           learn to see literature as a cultural phenomenon and are able to reflect academically on the position and history of the ethical and esthetical aspects of literature;
-           understand how modern science studies literature;
-           know a number of case studies in different languages, in which literary texts have influenced ethical debates;
-           are able to reflect on these issues in an academic way and to discuss them in writing and orally;
-           acquire a supra-lingual perspective on literature;
-           are trained in academic writing in English, Dutch or the language of their major.
 
 
Inhoud
Literatuur is een cultureel en esthetisch verschijnsel dat in verschillende periodes en in verschillende talen heel veelzijdige vormen heeft aangenomen. In al die vormen, talen en perioden reflecteert literatuur op de een of andere manier ook op de maatschappij waarin ze ontstaat. In deze cursus maak je kennis met de wetenschappelijke studie van het verschijnsel literatuur en de reflectieve, esthetische en culturele functies die literatuur heeft en heeft gehad. Leidende vragen van de cursus zijn: Waarom bestaat literatuur in samenlevingen? Wat zijn de functies van literatuur voor samenlevingen? En: hoe wordt  literaire belezenheid gewaardeerd, en hoe wordt literaire kritiek in samenlevingen verankerd en in waarde omgezet?
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
- A. Rigney/K. Brillenburg (red), Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap. Reader: English translation of chapters of the above book
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoorcollege

Seminar

Voorbereiding bijeenkomsten
Students are expected to study the required reading material before the lectures and seminars, in order to take part in group discussions and in preparation for the final exam. Using the feedback by the teacher, they train the writing and reading skills practiced in the seminars and use them for the assignment and paper.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dragen bij aan groepsdiscussies in de werkcolleges

Toetsen
Opdracht
Weging60
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Students learn to see literature as a cultural phenomenon and are able to reflect academicallyon the position and history of the ethical and esthetical aspects of literature; understand how modern science studies literature and know a number of case studies in different languages, in which literary texts have influenced ethical debates; are able to reflect on these issues in an academic way and to discuss them in writing and orally; acquire a supra-lingual perspective on literature

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English