SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI1V17002
LI1V17002
Eurolit 2:Early Modern Period/ Vroegmoderne tijd
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI1V17002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. J.L. Salman
Telefoon+31 30 2538120
E-mailj.salman@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.L. Salman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.L. Salman
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student heeft kennis van de relatie mens, samenleving, medium en literatuur in de vroegmoderne tijd;
- De student kan elementaire literairwetenschappelijke begrippen toepassen bij de analyse van oudere teksten;
- De student kan oudere teksten lezen en in de historische context plaatsen en interpreteren;
- De student kan op professionele wijze samenwerken ter voorbereiding van presentaties;
- De student kan een academisch paper schrijven, waarin teksten, concepten en context zijn verwerkt;
- De student kan een academisch paper schrijven, waarin vooral teksten, concepten en context in hun onderlinge samenhang worden geanalyseerd.
 
Inhoud

Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Literatuurwetenschap
  • BA TCS en LAS
  • premasterstudenten
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.


In deze overzichtscursus staat de reflectie op historische literatuur van de Renaissance tot en met de Verlichting centraal. Doel is om te ontdekken wat de maatschappelijke betekenis van literatuur was, welke literaire opvattingen en stromingen dominant waren en hoe literatuur inzicht verschafte in de relatie tussen mens en de wereld. Naast de betekenis van het gedrukte boek voor de status en verspreiding van literatuur, bestuderen we een aantal kernteksten uit de Europese literatuurgeschiedenis. Daarbij streven we naar een zo breed mogelijk palet aan genres en stijlen. Zo geeft een epos aan hoe mensen zich het verleden toe-eigenen, een lied hoe vormen van vermaak mensen bijeenbracht, een roman mensen een voorbeeld voorhoudt en een toneelstuk de mens een maatschappelijk probleem voorlegt.

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
S.Levie & M.de Pourcq (eds.), European Literary History. an Introduction. Routledge, 2018)
Kosten materiaal:70,00
Boek
William Shakespeare, Hamlet. Edited by Ann Thompson and Neil Taylor. Bloomsbury, 2nd edition, 2016. The Arden Shakespeare
Kosten materiaal:50,00
Boek
Daniel Defoe, Robinson Crusoe: An Authorative Text, Contexts, Criticism. Ed. Michael Shinagel. Norton, 1994.
Boek
Choderlos de Laclos, Dangerous Liaisons (1782). Translated with an introduction and Notes by Helen Constantine. Penguin Classics, 2007.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Het hoorcollege biedt een breed historisch overzicht. In de werkcollege worden secundaire en primaire teksten besproken, wordt feedback gegeven op opdrachten en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het van te voren lezen van de secundaire en primaire literatuur. Voorbereiden van vragen en discussiepunten

Bijdrage aan groepswerk
Samenwerken bij de voorbereiding van groepsopdrachten en samenwerken gedurende het college.

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het schrijven van academische teksten, presenteren, reproduceren van kennis en toepassen van kennis en vaardigheden.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English