SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI1V17001
LI1V17001
Eurolit 1: Antiquity and Middle Ages/ Oudheid en Middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. F.P.C. Brandsma
Telefoon+31 6 51924300
E-mailF.P.C.Brandsma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.P.C. Brandsma
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.P.C. Brandsma
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student heeft kennis van de relatie mens, samenleving, literatuur in Oudheid, en Middeleeuwen;
- De student kan elementaire narratologische begrippen toepassen bij de analyse van oudere teksten;
- De student kan oudere teksten lezen en in de historische context plaatsen en interpreteren;
- De student kan op professionele wijze samenwerken ter voorbereiding van presentaties;
- De student kan een beknopte, begrijpelijke en boeiende presentatie geven aan zijn ‘peers’.
Inhoud
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Literatuurwetenschap
  • BA TCS en LAS
  • premasterstudenten
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.


In de reeks cursussen Eurolit 1-4 krijg je een overzicht van de literatuurgeschiedenis. Je leert de verschillende perioden kennen en de belangrijkste genres. We lezen representatieve teksten en bestuderen de historische context waarin zij tot stand kwamen. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar Europa, maar al vanaf de Renaissance wordt de (literaire) wereld steeds groter. De cursussen bereiden je dan ook goed voor op het verdiepingspakket World literature, maar natuurlijk ook op VP Literature in conflict. 30 eeuwen literatuurgeschiedenis, inclusief literatuur in andere media (film), dat betekent natuurlijk ook keuzes maken. Soms zal een bepaald genre (zoals de tragedie) of een bepaalde periode/stroming (realisme) wat meer op de voorgrond treden, terwijl er ook thematisch gekozen wordt, bijvoorbeeld voor aandacht voor het medium (orale vertelling - handschrift - gedrukt boek - feuilleton - nieuwe media), en voor literatuur in de stad.

In deze cursus staat de reflectie op historische literatuur van de Oudheid en Middeleeuwen centraal. Doel is om te ontdekken hoe deze literatuur, door middel van het gebruik van helden, probeerde inzicht te krijgen in de relatie tussen mens en de wereld.  We bestuderen verschillende soorten teksten en genres die ons dit inzicht verschaffen. Zo geeft een epos aan hoe mensen zich het verleden toe-eigenen, terwijl een roman mensen een voorbeeld voorhoudt en een toneelstuk de mens een maatschappelijk probleem voorlegt. We doen dit aan de hand van verhalen uit de Oudheid (Odyssee; Antigone; Aeneis) en de Middeleeuwen (Beowulf; de Reis van Sint Brandaan; Yvain; Lanseloet van Denemerken).

Oudere letterkunde laat ons kennis maken met andere werelden en mensbeelden, maar alleen als je de teksten in hun historische context plaatst en bekijkt “met ogen van toen”. Daarom leren we in welke tijd de teksten zijn ontstaan en volgens welke literaire regels, wereldbeeld en maatschappelijke conventies de werken zijn geschreven. Daarmee worden tevens cruciale ontwikkelingen in de tijd zichtbaar.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Voor meer informatie zie: https://students.uu.nl/gw/luistertaal
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Homerus, Odyssee
Kosten materiaal:75,00
Boek
Sophocles, Antigone
Boek
Chrétien de Troyes, Yvain
Boek
W. Ong, Orality and Literacy. The technologizing of the Word.
Boek
Vergilius, Aeneis
Boek
S.Levie &M.de Pourcq (eds.), European Literary History. an Introduction. Routledge, 2018.
Boek
Beowulf (tr.vrt. Tolkien)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Voor deze cursus is een aanwezigheidsplicht van 90% vereist. NB: dit geldt voor alle werkvormen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Gedegen voorbereiding leesstof, ook zelfstandig lezen oudere teksten. NB: dit geldt voor alle werkvormen.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijke voorbereiding presentatie. NB: dit geldt voor alle werkvormen.

Toetsen
Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van en inzicht in de relatie mens, samenleving, literatuur in Oudheid en Middeleeuwen, het vermogen daarover op academische wijze te communiceren.
NB: dit geldt voor alle toetsvormen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English