SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI1V13002
LI1V13002
Close Reading
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonK.A. van der Starre
Telefoon030 2532680
E-mailK.A.vanderStarre@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
K.A. van der Starre
Overige cursussen docent
Docent
K.A. van der Starre
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. van Stralen
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De studenten leren werken met literairwetenschappelijke methoden van close reading, inclusief die uit de verhaal- en poëzieanalyse. Zij leren deze methoden toepassen op verhalen en gedichten. De studenten leren de theorie van literaire mechanismen begrijpen en de vaardigheid om primaire bronnen nauwkeurig te lezen. Zij kunnen de theorie van literaire mechanismen toepassen op primaire bronnen en een literaire analyse presenteren in woord en schrift.
Inhoud
Dit casuscollege is gericht op het aanleren van de methode van close reading in het proces van literaire analyse en interpretatie. Studenten leren de grondbeginselen van de narratologie, poëzieanalyse en de hermeneutiek. Ze doen dit aan de hand van een reeks verhalen en gedichten door de tijd heen.
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Literatuurwetenschap
  • BA TCS en LAS
  • studenten die zich hebben ingeschreven voor de minor Literatuurwetenschap
  • premasterstudenten;
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.


 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
E. van Boven en G. Dorleijn, Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum 2013 (3e dr, geen andere druk!) for the Dutch group
Kosten materiaal:40,00
Reader
Digitale reader met gedichten
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht van 90%.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student(e) wordt verwacht dat zij/hij alle (werk)colleges bijwoont, zich terdege voorbereidt op en actief deelneemt aan de besprekingen aldaar en de (groeps)opdrachten individueel voorbereidt.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijke voorbereiding presentatie. NB: dit geldt voor alle werkvormen.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt het vermogen om theoretische achtergronden van close reading te reproduceren en de vaardigheid om methodieken toe te passen op primaire teksten.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English