SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V14009
KU3V14009
Modernisme, avantgarde, postmodernisme in de beeldende kunst en kunsttheorie
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V14009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. S. van der Meulen
E-mails.vandermeulen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S. van der Meulen
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis van de termen modernisme, avant-garde en postmodernisme, de culturele context waarin deze termen zijn ontstaan en gebruikt, en de normatieve connotaties die met deze termen samenhangen. Zij zijn bovendien in staat deze termen concreet te toetsen aan een specifiek kunstwerk.  
Inhoud
In een samenhangende reeks hoorcolleges wordt een beeld geschetst van de meest invloedrijke kunsttheoretische benaderingen en kunstkritieken van vanaf ca.1935 tot heden. De veel gebruikte begrippen modernisme, avant-garde en postmodernisme zullen hierbij als leidraad dienen en in een historische context worden geplaatst, zowel met betrekking tot ‘Westerse’- als ‘niet-Westerse’ kunst. Hierbij wordt ook ingegaan op de wisselwerking tussen kunsttheorie en kunstpraktijk. De cursus wordt afgerond met een korte paper waarin de drie bovengenoemde termen worden getoetst aan een specifiek kunstwerk.Deze cursus heeft gemiddeld 2 verplichte vrijdagexcursies buiten de reguliere collegetijden om.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Globale kennis van de ontwikkelingen binnen de kunst in Europa en de V.S. vanaf het eind van de 19e eeuw tot en de met de mondiale ontwikkelingen binnen de beeldende kunst van met name de 21e eeuw.
Voorkennis kan worden opgedaan met
- Kernproblemen 1900-heden: Grensvervagingen in de moderne kunst en architectuur;
- Meesterwerken in de westerse kunst van de 20e en 21e eeuw
- Onderzoekswerkgroep moderne kunst
Bronnen van zelfstudie
- H. Foster, R. Krauss e.a., Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism, 2004
- T. Smith, Contemporary Art, World Currents, 2011
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Excursie

Algemeen
Toelichting: de data voor excursies worden bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Hoor/werkcollege

Algemeen
Cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges en verdiepende werkcolleges waarin primaire contemporaine bronnen (kunsttheorie en kunstkritiek) worden bestudeerd en een excursie (reisdoel wordt nog bekend gemaakt).

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding van zowel de hoorcolleges als de werkcolleges dient de opgegeven literatuur te worden bestudeerd.

Bijdrage aan groepswerk
bestuderen en presenteren van de opgegeven literatuur
actieve deelname bij de bespreking van de literatuur en de hiermee samenhangende discussies.

Toetsen
Actieve deelname
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer5,5

Deadlines
wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Tentamen
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English