SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU2V17004
KU2V17004
Kunststeden. Excursie Nederland, België
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU2V17004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. E. Roell
E-mailE.Roell@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Roell
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Roell
Overige cursussen docent
Docent
H. Sleumer, MA
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Het in de praktijk toepassen van het in eerdere cursussen opgedane begrippenapparaat, de basiskennis en vaardigheden voor de beschrijving van beeldende kunst en architectuur;
  • Het analyseren van beeldende kunst en architectuur in onderlinge samenhang in situ en in hun huidige context;
  • Mondeling presenteren op locatie;
  • Schrijven van een paper op basis van een zelf geformuleerde onderzoeksvraag;  ;
  • Het kennen van contextuele verklaringen voor specifieke kunsthistorische kenmerken en ontwikkelingen in behandelde kunststeden; 
  • Kennismaking met de beroepspraktijk.
Inhoud
Centraal in deze cursus staan musea, collecties, kunstwerken en gebouwen in relatie tot de stedelijke geschiedenis en stedelijke ruimte. Door deze contextuele benadering wordt duidelijk hoe en waarom kunst op bepaalde plaatsen tot stand is gekomen of terecht is gekomen. Welke ruimtelijke, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming en ontwikkeling van kunst, collecties en architectuur in verschillende soorten steden vanaf de late middeleeuwen tot nu? De cursus verschaft inzicht in de samenhang van kenmerkende gebouwen, stedelijke ruimtes en kunstcollecties met historische en actuele stedelijke context van Nederlandse en Belgische ‘kunststeden’.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt.
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English