SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU2V14005
KU2V14005
Het meesterwerk. Sleutelwerken in de westerse kunst van de 20e en de 21e eeuw.
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU2V14005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. L.S. Veneman-Boersma
Telefoon+31 30 2536236
E-maill.boersma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. L.S. Veneman-Boersma
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.S. Veneman-Boersma
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en inzicht in de belangrijkste kunstwerken, stromingen, stijlen en opvattingen over kunst en het kunstenaarschap binnen de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw en de historische context waarbinnen deze kunstwerken zijn ontstaan. Zij hebben inzicht in de (wisselende) betekenis van het concept 'Meesterwerk'.

Oefening schrijfvaardigheid: het schrijven van een toegankelijke maar verantwoorde tekst waarin één kunstwerk (een zelfgekozen 'meesterwerk') en de (museale) presentatie daarvan centraal staat.
Inhoud
De cursus 'Het Meesterwerk: Sleutelwerken in de moderne kunst' biedt een chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen (stromingen, stijlen en opvattingen) binnen de kunst van de 20e en 21e eeuw en de historische context waarin deze zijn ontstaan. In de hoorcolleges vormt steeds één kunstwerk dat binnen deze ontwikkelingen een sleutelpositie heeft ingenomen het uitgangspunt. De veranderende betekenis van het concept 'Meesterwerk' staat hierbij centraal. Hiermee biedt de cursus behalve een overzicht ook inzicht in het veranderende kunstbegrip: het 'Meesterwerk' als een dynamisch concept in de discussie over de canon en canonvorming vanuit een mondiaal perspectief.

Deze cursus heeft 1 verplichte excursie buiten de reguliere collegetijden om.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Globale kennis van de geschiedenis van de westerse kunst
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kunst van het westen deel 2 (KU1V12004) of The Story of Art (GK1V14002) of Kunststeden (KU2V17004), of Moderne kunst: revoluties en tradities (KU2V17002) of Wat is moderne kunst? Methode, theorie en historiografie (KU3V18005).
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
wordt later bekend gemaakt
Werkvormen
Excursie

Algemeen
In diverse hoorcolleges zal steeds één kunstwerk dat een sleutelpositie inneemt binnen de algehele ontwikkeling van de westerse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw centraal staan

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven hoofdstukken uit de verplichte literatuur, bestuderen van afbeeldingen uit de opgegeven hoofdstukken.

Hoorcollege

Algemeen
In diverse hoorcolleges zal steeds één kunstwerk dat een sleutelpositie inneemt binnen de algehele ontwikkeling van de westerse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw centraal staan

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven hoofdstukken uit de verplichte literatuur, bestuderen van afbeeldingen uit de opgegeven hoofdstukken.

Toetsen
Paper
Weging20
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en inzicht in de belangrijkste kunstwerken, stromingen, stijlen en opvattingen binnen de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. Inzicht in en kritische reflectie op de problematiek van canonvorming in de kunstgeschiedenis

Deadlines
deeltoets 1 wordt afgenomen in week 4 of 5, deeltoets 2 in week 10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en inzicht in de belangrijkste kunstwerken, stromingen, stijlen en opvattingen binnen de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. Inzicht in en kritische reflectie op de problematiek van canonvorming in de kunstgeschiedenis

Deadlines
deeltoets 1 wordt afgenomen in week 4 of 5, deeltoets 2 in week 10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English