SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU1V17004
KU1V17004
Iconografie, Motief en beeldtraditie in de kunst
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU1V17004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. V.M. Schmidt
E-mailv.m.schmidt@uu.nl
Docenten
Docent
M.E. Cornelis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V.M. Schmidt
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.M. Schmidt
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van de belangrijkste beeldtradities in de westerse beeldende kunst.
- Kennis van het bijbehorende begrippenapparaat.
- Kennis van de belangrijkste typen tekstuele bronnen (klassieke mythologie, Bijbel, heiligenlevens, geschiedenis e.a.).
- Inzicht in de theologische en cultuurhistorische opvattingen die op iconografische beeldtradities hebben ingewerkt.
- Toepassing van de methodologie en de belangrijkste hulpmiddelen bij de identificatie van onderwerpen in de westerse beeldende kunst.
Inhoud
Iconografie is de tak van kunstgeschiedenis die zich bezighoudt met de bestudering van de onderwerpen in de beeldende kunst en hun betekenis. De iconografie behoort dus tot de kern van het vak en is ook voor tal van andere disciplines in de geesteswetenschappen van groot belang. Tot en met het einde van de achttiende eeuw verbeeldden de meeste Westerse kunstwerken uit het Westen onderwerpen uit de christelijke voorstellingswereld en de mythologie en geschiedenis van de klassiek oudheid. Hoewel deze beeldtradities na 1800 aan betekenis hebben ingeboet, zijn zij van blijvende invloed geweest. In deze cursus wordt de westerse iconografie thematisch behandeld. Daarbij worden de methodologie en de basisbegrippen uitgelegd, wordt aandacht besteed aan de tekstuele bronnen van de voorstellingen en aan de theologische en de cultuurhistorische achtergronden. Ook de diverse hulpmiddelen (handboeken, lexica, databases) waarmee je zelf iconografisch onderzoek kunt doen komen aan bod.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
James Hall, Hall's iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst.
Literatuur
Een nummer van het tijdschrift Article (nr. 17, november 2016), het blad van studenten en alumni Kunstgeschiedenis van de UU. Een herdruk is in voorbereiding. Het nummer kost € 8 à 9 en wordt via de redactie beschikbaar gesteld.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Een editie van P. Ovidius Naso, Metamorphosen, bijvoorbeeld in vert. van Marietje d’Hane-Scheltema.
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging35
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging30
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen
Weging35
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English