SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V19001
KI3V19001
Modale logica voor KI
Cursus informatie
CursuscodeKI3V19001
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De leerdoelen van LAI zijn: vertrouwd raken met de syntax en leren kennen van de semantieken en motiveringen van verschillende modale logica's; het begrijpen en kunnen hanteren van concepten als (modale) 'bewijsbaarheid' en 'geldigheid'; 'frame'; 'correspondentie'; de 'modale systemen K, KD, KD4, S4 en S5'; 'bisimulatie'; 'volledigheid'; 'canoniek model'; 'common knowledge'; 'distributed knowledge'; 'gedistribueerde systemen'; 'interpreted system'; 'kennis-geloof-interactie'; 'omniscience'; 'weak modal systems'; 'neighborhood semantics'; 'impossible worlds semantics'; 'public announcement logic'; 'product update'; etc.
Inhoud
Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de 'klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn 'gedistribueerde kennis' en 'common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof. Verder behandelen we recente ontwikkelingen op het gebied van de dynamiek van epistemische toestanden. In het bijzonder zullen 'public announcement logic' en 'product updates' worden behandeld.
SluitenHelpPrint
Switch to English