SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V19001
KI3V19001
Modale logica voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI3V19001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. ir. J.M. Broersen
Telefoon+31 30 2533193
E-mailJ.M.Broersen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. J.M. Broersen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. J.M. Broersen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Korbmacher
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: AC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDe cursus had eerder de code INFOLAI.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De leerdoelen van LAI zijn: vertrouwd raken met de syntax en leren kennen van de semantieken en motiveringen van verschillende modale logica's; het begrijpen en kunnen hanteren van concepten als (modale) 'bewijsbaarheid' en 'geldigheid'; 'frame'; 'correspondentie'; de 'modale systemen K, KD, KD4, S4 en S5'; 'bisimulatie'; 'volledigheid'; 'canoniek model'; 'common knowledge'; 'distributed knowledge'; 'gedistribueerde systemen'; 'interpreted system'; 'kennis-geloof-interactie'; 'omniscience'; 'weak modal systems'; 'neighborhood semantics'; 'impossible worlds semantics'; 'public announcement logic'; 'product update'; etc.
Inhoud
Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiƫle intelligentie (AI). In het eerste deel komt de 'klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn 'gedistribueerde kennis' en 'common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof. Verder behandelen we recente ontwikkelingen op het gebied van de dynamiek van epistemische toestanden. In het bijzonder zullen 'public announcement logic' en 'product updates' worden behandeld.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Beheersing van propositielogica.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding Logica.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Dynamic Epistemic Logic, Series: Synthese Library , Vol. 337, Hans van Ditmarsch, Wiebe van der Hoek, Barteld Kooi, 2007, XII, 296 p., Hardcover, ISBN: 978-1-4020-5838-7
ISBN:978-1-4020-5838-7
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English