SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V14003
KI3V14003
Kennis en Wetenschap I voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI3V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J.H. van Dis
Telefoon+31 30 2531273
E-mailj.h.vandis@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
C.R. Caret
Overige cursussen docent
Docent
M. De
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.H. van Dis
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. van Dis
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Korbmacher
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus zijn studenten vertrouwd met de belangrijkste posities ten aanzien van de aard, status en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis. Zij kunnen deze posities helder uiteenzetten, en kunnen hun eigen opvattingen formuleren en onderbouwen. Met korte schrijfopdrachten en bespreking daarvan tijdens het werkcollege hebben studenten hun vaardigheid in helder en precies argumenteren verder ontwikkeld.
Inhoud
Deze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Reasoning and Language.

Kennis en redeneringen kun je vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Filosofische vragen over de aard en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis zijn bijvoorbeeld: Is kennis überhaupt mogelijk? Is kennis gelijk aan gerechtvaardigd waar geloof, en wat moeten we verstaan onder rechtvaardiging? Is er een rechtvaardiging voor inductieve redeneringen? Wat karakteriseert wetenschappelijke kennis, en hoe ontwikkelt wetenschap zich? In deze cursus raak je vertrouwd met de belangrijkste hedendaagse filosofische posities ten aanzien van deze vragen. Daarnaast kun je kennis en redeneringen ook op allerlei manieren formaliseren, met gereedschap uit bijvoorbeeld de logica en de kansrekening. Je gaat in deze cursus aan de slag met een aantal van deze formele benaderingen, zoals Bayesiaanse epistemologie en logische modellen van redeneren. Ten slotte kun je kennis en redeneringen empirisch bestuderen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke denkstappen mensen daadwerkelijk zetten bij het oplossen van een probleem. Deze verschillende invalshoeken proberen we in deze cursus bij elkaar te brengen, onder andere door te kijken hoe empirische resultaten uit de cognitiewetenschap een nieuw licht kunnen werpen op traditionele epistemologische kwesties.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Inleiding logica
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding logica (of KI1V12006) KI1V13001
Verplicht materiaal
Boek
Alvin I. Goldman en Matthew McGrath, "Epistemology: a Contemp orary Introduction", OUP, 2015.
Kosten materiaal:40,00
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van opgegeven literatuur. Maken van opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussie tijdens de werkgroepen.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Toets
Weging35
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht op het gebied van theorieën van kennis en redeneren.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English