SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V14003
KI3V14003
Kennis en Wetenschap I voor KI
Cursus informatie
CursuscodeKI3V14003
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus zijn studenten vertrouwd met de belangrijkste posities ten aanzien van de aard, status en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis. Zij kunnen deze posities helder uiteenzetten, en kunnen hun eigen opvattingen formuleren en onderbouwen. Met korte schrijfopdrachten en bespreking daarvan tijdens het werkcollege hebben studenten hun vaardigheid in helder en precies argumenteren verder ontwikkeld.
Inhoud
Deze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Reasoning and Language.

Kennis en redeneringen kun je vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Filosofische vragen over de aard en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis zijn bijvoorbeeld: Is kennis ├╝berhaupt mogelijk? Is kennis gelijk aan gerechtvaardigd waar geloof, en wat moeten we verstaan onder rechtvaardiging? Is er een rechtvaardiging voor inductieve redeneringen? Wat karakteriseert wetenschappelijke kennis, en hoe ontwikkelt wetenschap zich? In deze cursus raak je vertrouwd met de belangrijkste hedendaagse filosofische posities ten aanzien van deze vragen. Daarnaast kun je kennis en redeneringen ook op allerlei manieren formaliseren, met gereedschap uit bijvoorbeeld de logica en de kansrekening. Je gaat in deze cursus aan de slag met een aantal van deze formele benaderingen, zoals Bayesiaanse epistemologie en logische modellen van redeneren. Ten slotte kun je kennis en redeneringen empirisch bestuderen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke denkstappen mensen daadwerkelijk zetten bij het oplossen van een probleem. Deze verschillende invalshoeken proberen we in deze cursus bij elkaar te brengen, onder andere door te kijken hoe empirische resultaten uit de cognitiewetenschap een nieuw licht kunnen werpen op traditionele epistemologische kwesties.
SluitenHelpPrint
Switch to English