SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13004
KI1V13004
Inleiding taalkunde voor KI
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. R.W.F. Nouwen
E-mailR.W.F.Nouwen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.W.F. Nouwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.W.F. Nouwen
Overige cursussen docent
Docent
D. Paperno
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingdelen van de cursus zullen in het Engels gegeven worden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft kennis van:
(i) de onderzoeksgebieden en onderzoekvragen binnen (formele) taalkunde;
(ii) de formele eigenschappen van (modellen van) natuurlijke taal en in het bijzonder:
         – formele talen-leer en automaten-theorie
         – syntactische structuur en parseren
         – compositionele semantiek, logische benaderingen van betekenis
 
Studenten die de cursus succesvol afsluiten kunnen met de binnen de taalkunde toegepaste formele methodes werken en ze kunnen gangbare onderzoeksmethodes op eenvoudige onderzoeksvragen inzetten.
 
Inhoud
Het gebruik van taal is een typisch menselijke cognitieve vaardigheid.
De cursus biedt een inleiding in een aantal kerngedachten van de taalwetenschap, waarmee het taalvermogen in zijn relatie met de overige cognitieve vermogens gemodelleerd kan worden. Aan de orde komen: de relatie tussen formele en natuurlijke talen; de relatie tussen klank, vorm, betekenis en communicatie; het verwerken van taal door mensen en machines. In de werkcolleges verwerft de deelnemer praktische vaardigheden in het hanteren van formele methoden en technieken die gebruikt worden om verschillende aspecten van taal te analyseren, te modelleren en te simuleren. 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van verzamelingenleer en predikaatlogica.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen: Inleiding logica en Wiskunde voor KI
Verplicht materiaal
Boek
Daniel Jurafsky & James H. Martin, Speech and Language Processing. Pearson International Edition. (2nd edition). Pearson 2009.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Leesmateriaal voor elk hoorcollege wordt gespecificeerd op blackboard.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage is vereist.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Individuele opdrachten

Toets
Weging80
Minimum cijfer-

Beoordeling
– verworven kennis
– toepassing van behandelde analyse- en modelleer-methodes

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

SluitenHelpPrint
Switch to English