SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IT1V13002
IT1V13002
Italiaans 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeIT1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalItaliaans, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. L. Meroni
E-mailL.Meroni@uu.nl
Docenten
Docent
G.C. Giordano, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Meroni
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus beschikt de student over een basale beheersing van het Italiaans, zowel wat betreft kennis van de grammatica als wat betreft de lees-, luister-, schrijf-, en spreekvaardigheid. Uitgedrukt in ERK: Vaardigheid:
Spreken (A1/A2); Vaardigheid: Lezen (A2); Vaardigheid: Schrijven (A1/A2); Vaardigheid: Luisteren (A2). 
Inhoud
In deze cursus werkt de student aan het ontwikkelen en aanvullen van zijn/haar elementaire kennis van het Italiaans. Daarbij komen zowel de grammatica als de verschillende vaardigheden aan bod. Het leerproces wordt ondersteund door een interactief en multimediaal computerleerprogramma Dentro l'Italiano. De student volgt dit computerleerprogramma zelfstandig. Daarnaast volgt de student wekelijks een werkcollege, waarin de grammatica wordt toegelicht. De lees- en schrijfvaardigheid worden apart geoefend (2 uur) en in het Talenpracticum wordt onder begeleiding de luister-, en spreekvaardigheid verder ontwikkeld. Daarnaast richten de leesopdrachten zich op verschillende aspecten van de Italiaanse samenleving, geschiedenis, kunst en geografie. Op deze manier zal de student gelijktijdig kennis opdoen van de  Italiaanse cultuur waarbij hij/ zij ook de Italiaanse taal verwerft. De uitspraak wordt zelfstandig geoefend met behulp van een CD-rom.
 
LEERDOELEN:
Oefening van
- grammaticale basisregels
- het lezen en luisteren van Italiaanse teksten van gemiddelde moeilijkheidsgraad
- bij het schriftelijk reproduceren van eenvoudige Italiaanse teksten in de vorm van korte artikeltjes over algemene ‘culturele’ onderwerpen
 - het mondeling reproduceren van eenvoudig Italiaans taalgebruik in de vorm van presentaties, interactie en rollenspel
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Italiaanse taal en cultuur
  • BA TCS en LAS
  • studenten die zich hebben ingeschreven voor de minor Italiaanse taal en cultuur
  • premasterstudenten;
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.


 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Ita-Italiaans 1 (IT1V13001)
Voorkennis
Eindniveau Taalverwerving Italiaans I / Italiaans 1: Vaardigheid: Spreken (A1); Vaardigheid: Schrijven (A1); Vaardigheid: Luisteren (A1); Vaardigheid: Lezen (A1) (controle via een instaptoets).
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ita-Italiaans 1 (IT1V13001). Als je al voorkennis hebt van het Italiaans buiten de Universiteit van Utrecht , neem dan minimaal 4 weken vóór het begin van de cursus contact op met de cursuscoördinator om een niveautest te doen. Met behulp van deze test kan worden vastgesteld of deze cursus geschikt voor je is.
Bronnen van zelfstudie
De leseenheden van het computerleerprogramma Dentro l'Italiano, Milaan, DIDAEL Web Knowledge Company, 2000 zoals aangegeven in het cursusprogramma van Ita-Italiaans 1 (IT1V13001).
Verplicht materiaal
Boek
M. Mezzadri. GRAMMATICA ESSENZIALE DELLA LINGUA ITALIANA CON ESERCIZI. Edizioni Guerra. (1997
Kosten materiaal:110,00
Boek
T. Marin, Ascolto medio (libro dello studente) Roma, Edilingua, nieuwste uitgave
ISBN:9789607706430
Boek
C. Guastalla, C. M. Naddeo, Domani 2, Firenze, ALMA Edizioni, nieuwste uitgave
ISBN:9788861822610
Aanbevolen materiaal
Boek
Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, nieuwste uitgave
Handleiding
#Attenzione prego!# Downloadbaar: http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/GW/GW_Italiaans/Attenzione_prego!_2006.pdf
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Voor deze cursus geldt aanwezigheidsplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student bereidt per bijeenkomst en aantal oefeningen voor, zowel binnen de digitale leeromgeving Blackboard als met behulp van de overige leermiddelen. Tevens maakt de student wekelijks een aantal leesopdrachten. De student moet voor elk college de stof van het voorafgaande college bestuderen en verwerken d.m.v. extra oefeningen. De student maakt tevens elke week een schrijfopdracht. NB: verwachte prestaties gelden voor alle werkvormen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de student wordt een actieve deelname aan de werkgroepen verwacht.

Toetsen
Grammatica
Weging17
Minimum cijfer-

Beoordeling
Deze toetsen bestaan uit meerdere componenten. Nadere informatie over de toetsing (deadlines, samenstelling toetsen et cetera) is te vinden in de syllabus/cursushandleiding.

Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft van de elementaire grammatica van het Italiaans en in staat is deze toe te passen; tevens wordt beoordeeld in welke mate de student zich de praktische taalvaardigheden in het Italiaans heeft eigen gemaakt.

TP1
Weging17
Minimum cijfer-

TP2
Weging16
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft van de elementaire grammatica van het Italiaans en in staat is deze toe te passen; tevens wordt beoordeeld in welke mate de student zich de praktische taalvaardigheden in het Italiaans heeft eigen gemaakt.

Deadlines
Toets 1, 2 en 3: week 5
De 5 vaardigheden (grammatica, luistervaardigheid/woordenschat, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en uitspraak/conversatie worden in 3 clusters gegroepeerd en getoetst:
1) grammatica
2) TP1
3) TP2

Grammatica
Weging17
Minimum cijfer-

Toets 5
Weging17
Minimum cijfer-

Toets 6
Weging16
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft van de elementaire grammatica van het Italiaans en in staat is deze toe te passen; tevens wordt beoordeeld in welke mate de student zich de praktische taalvaardigheden in het Italiaans heeft eigen gemaakt. Uitgedrukt in ERK: Vaardigheid: Spreken (A2); Vaardigheid: Lezen (A2); Vaardigheid: Schrijven (A2); Vaardigheid: Luisteren (A2).

Deadlines
Toets 4, 5 en 6: week 9
Zoals in week 5, worden de 5 vaardigheden (grammatica, luistervaardigheid/woordenschat, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en uitspraak/conversatie) in 3 clusters gegroepeerd en getoetst:
1) grammatica
2) TP1
3) TP2
Het resultaat van iedere cluster bij de toets in week 5 wordt verrekend met het resultaat van hetzelfde cluster bij de toets in week 9. Gemiddeld dient per cluster een 5,5 behaald te worden. Zie cursushandleiding voor meer informatie.

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English