SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IT1V13001
IT1V13001
Italiaans 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeIT1V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalItaliaans, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. L. Meroni
E-mailL.Meroni@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Meroni
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Pinto
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus beschikt de student over een elementaire beheersing van het Italiaans, zowel wat betreft kennis van de grammatica als wat betreft de verschillende praktische vaardigheden. Uitgedrukt in ERK: Vaardigheid: Spreken (A1); Vaardigheid: Schrijven (A1); Vaardigheid: Luisteren (A1); Vaardigheid: Lezen (A1).
Inhoud
In deze cursus maakt de student zich een elementaire kennis van het Italiaans eigen. Daarbij komen zowel de grammatica als de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid aan bod. Deze componenten worden ondersteund door verschillende soorten materiaal o.a. in digitaal formaat, waarmee de studenten ook zelfstandig kunnen oefenen. De uitspraak wordt zelfstandig geoefend met materiaal op de digitale leeromgeving Blackboard en regelmatig gecontroleerd door oefening tijdens de werkcolleges. Tijdens het werkcollege wordt ook de grammatica van het Italiaans toegelicht en geoefend. Daarnaast richten de leesopdrachten zich op verschillende aspecten van de Italiaanse samenleving, geschiedenis, kunst en geografie. Op deze manier zal de student gelijktijdig kennis opdoen van de  Italiaanse cultuur waarbij hij/ zij ook de Italiaanse taal verwerft.
 
LEERDOEL:
De leerdoelen voor deze cursus zijn als volgt geformuleerd:
- kennis van de basisregels van de Italiaanse grammatica
- het lezen en luisteren van eenvoudige Italiaanse teksten
- het schriftelijk en mondeling reproduceren van eenvoudige Italiaanse teksten. Bij het mondeling reproduceren wordt extra aandacht besteed aan een goede uitspraak.
 
Aanvullende informatie
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur. De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Italiaanse taal en cultuur
  • BA TCS en LAS
  • studenten die zich hebben ingeschreven voor de minor italiaanse taal en cultuur
  • premasterstudenten
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Mezzadri,(1997) GRAMMATICA ESSENZIALE DELLA LINGUA ITALIANA CON ESERCIZI
Kosten materiaal:100,00
Boek
T. Marin, Primo Ascolto (libro dello studente), Edilingua 2002, (alleen het boek!).
ISBN:9788898433261
Boek
C. Guastalla, C.M. Naddeo – Domani 1 – Alma Edizioni
ISBN:9788861822764
Boek
Svolacchia, Marco, and Ulrike A. Kaunzner, eds. Suoni, accento e intonazione. Bonacci, 2000.
ISBN:9788875733599
Aanbevolen materiaal
Boek
Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, editie 1997 en later.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Voor deze cursus geldt aanwezigheidsplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student bereidt per bijeenkomst en aantal oefeningen voor, zowel binnen de digitale leeromgeving Blackboard als met behulp van de overige leermiddelen. Tevens maakt de student wekelijks een aantal lees- en schrijfopdrachten. De student moet voor elk werkcollege de stof van het voorafgaande college bestuderen en verwerken d.m.v. extra oefeningen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de student wordt een actieve deelname aan de groepsactiviteiten verwacht. NB: verwachte prestaties gelden voor alle werkvormen.

Toetsen
Grammatica
Weging17
Minimum cijfer-

TP1
Weging17
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden

TP3
Weging16
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft verworven van de elementaire grammatica van het Italiaans en in staat is deze toe te passen; tevens wordt beoordeeld in welke mate de student zich de praktische taalvaardigheid in het Italiaans heeft eigen gemaakt.

Deadlines
Toets 1, 2 en 3: week 5
De 5 vaardigheden (grammatica, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid/woordenschat en uitspraak/conversatie) worden in 3 clusters getoetst: 1) Grammatica 2) TP1 en 3) TP2. Het resultaat van het cluster getoetst in week 5 wordt verrekend met het resultaat van hetzelfde cluster getoetst in week 9. Gemiddeld dient er per cluster een 5,5 behaald te worden.

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden

Grammatica
Weging17
Minimum cijfer-

TP1
Weging17
Minimum cijfer-

TP2
Weging16
Minimum cijfer-

Beoordeling
De cursus wordt afgesloten met een voldoende eindcijfer, slechts op voorwaarde dat alle 3 clusters, gemiddeld over de twee toetsen, met minstens een 5,5 zijn afgerond. Nadere informatie over deze bepaling is opgenomen in de cursushandleiding.

Deadlines
Toets 4, 5 en 6: week 9

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English