SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOUE
INFOUE
Usability engineering and user experience
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOUE
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C. van Nimwegen
Telefoon+31 30 2533922
E-mailC.vanNimwegen@uu.nl
Docenten
Docent
I. de Jong
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?stijl=2&vak=INFOUE&jaar=2016
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 t/m 31-03-2020
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
Slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van (digitale) systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarom is het belangrijk gebruikers vanaf het begin te betrekken bij het ontwikkelproces. Daarbij ontstaat steeds meer aandacht voor User eXperience (UX) bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en 'fun' in gebruik moeten zijn.
Usability Engineering (UE) en UX biedt een verdieping van onderwerpen die in Ontwerpen van Interactieve Systemen aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de behandeling van methodes die beschikbaar zijn om bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren en te optimaliseren. UE kenmerkt zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan.
Er staan de usability engineer verschillende methodes ter beschikking. De belangrijkste methodes, zoals taakanalyse, requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken, cognitive walkthrough en usability testing komen in deze module aan de orde, zowel in de colleges als in praktische opdrachten. Ook wordt empirisch onderzoek besproken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden, worden verschillende methoden met elkaar vergeleken, en bespreken we op welk moment welke methode het best ingezet kan worden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
kan veranderen! - Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J.(2007). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Second edition N.Y.: Wiley ISBN 0470018666 - Artikelen online.
Software
SPSS
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van opgegeven literatuur

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van opgegeven literatuur

Bijdrage aan groepswerk
Redelijke bijdrage aan groepswerk

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English