SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3KSY
INFOB3KSY
Kennissystemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB3KSY
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.P. Schraagen
Telefoon7395
E-mailM.P.Schraagen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.P. Schraagen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.P. Schraagen
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?stijl=2&vak=INFOB3KSY
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 t/m 31-03-2020
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Cursusdoelen:
  1. Vaardigheden: het toepassen van methoden en technieken van kennisacquisitie; het ontwikkelen van een organisatie- en een kennismodel; het implementeren van een kennismodel
  2. Kennis: theoretische aspecten van kennisacquisitie en -modelleren en, in breder verband, het ontwikkelen van kennissystemen.
Inhoud
In veel organisaties worden kennisintensieve taken (bijv. diagnose, assessment, planning, scheduling, configuration design, monitoring, etc.) uitgevoerd. Om een dergelijke taak uit te voeren is kennis binnen een specifiek vakgebied (of 'domein') nodig. Het is belangrijk om deze kennis goed te beheren ('kennismanagement'); dit is nodig om de taak ook in de toekomst goed te kunnen laten uitvoeren, of om, bijvoorbeeld, de kennis door een grotere groep mensen te kunnen laten gebruiken.
Kennis wordt beheerd in zogenaamde kennissystemen. In een kennissysteem wordt kennis op een bepaald gebied vastgelegd en vervolgens in de praktijk toegepast. Kennissystemen waren traditioneel stand-alone applicaties maar tegenwoordig worden ze ook ingebouwd in en geintegreerd met andere systemen, zoals bijvoorbeeld e-learning systemen, coaching systemen, beslissingsondersteunende systemen en serious games.
Voor het ontwikkelen van een kennissysteem is het nodig om de kennis te verkrijgen ('kennisacquisitie'), meestal van domeindeskundigen ('kenniselicitatie') en/of uit literatuur, en vervolgens in een model onder te brengen (`kennismodelleren'). Een goed model van de kennis is van cruciaal belang voor het uiteindelijke kennissysteem. Het acquireren en modelleren van kennis is echter een ingewikkeld en tijdrovend proces.
In deze cursus worden verschillende fasen in het ontwikkelen van een kennissysteem behandeld zoals de probleemanalyse, de kennisanalyse en de implementatie. Bij de behandeling van deze fasen zal onder meer ingegaan worden op een aantal te ontwikkelen modellen, zoals een taakmodel, domeinmodel en inferentiemodel. Hierbij zal aandacht besteed worden aan typen kennis en mogelijke representaties van deze kennis binnen de verschillende modellen, en aan richtlijnen en methoden voor het ontwikkelen van deze modellen. Verder zullen diverse technieken voor het eliciteren van kennis van domeindeskundigen behandeld worden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Software
UA10224 Eclipse 3.5.1 Protege (http://protege.stanford.edu/) Drools (http://www.drools.org/)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English