SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1OIS
INFOB1OIS
Ontwerpen van interactieve systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1OIS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. F. Wiering
Telefoon+31 30 2536335
E-mailF.Wiering@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Wiering
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Wiering
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 t/m 21-01-2020
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het belangrijkste doel van de cursus is studenten te leren interactieve systemen vanuit gebruikersperspectief te ontwerpen. Dit impliceert o.a. dat kennis over de cognitieve, perceptuele en motorische vaardigheden en beperkingen van gebruikers verkregen moet worden. Verder zullen requirements afgeleid moeten kunnen worden. Dit resulteert in een conceptueel design. Verschillende vormen van (re)presentatie technieken om het design te communiceren zullen behandeld worden. Verder komen aan de orde middelen om het interactieve systeem te laten doen wat het moet doen (widgets, beeldschermopbouw, etc.). Tot slot dient geƫvalueerd te worden of het ontwerp en de realisatie hiervan (in de vorm van een prototype gebouwd in bij voorbeeld HTML) aan gestelde doelen beantwoorden. Om deze doelen te realiseren moeten studenten theoretische kennis verwerven, en gebaseerd op deze kennis, zelf stapsgewijs een interactief systeem ontwerpen, daarover rapporteren en de uiteindelijke versie van het systeem presenteren.
Vaardigheden:
  • Onderzoek: we kijken hier vooral naar het formuleren van de vraagstelling van onderzoek, en het evalueren of gestelde doelen zijn bereikt
  • Ontwerpen: hier zijn met name van belang het ontwerpen en implementeren (in prototypevorm) van het systeem.
Inhoud
Vaak zijn gebruikers niet tevreden over computersystemen omdat deze systemen niet goed aangepast zijn aan de wensen, doelen en vaardigheden van gebruikers. In deze inleidende cursus zul je het proces bestuderen van het ontwerpen van interactieve systemen vanuit het perspectief van human-centred design. De belangrijkste fasen van dit proces omvatten kennisverwerving over de cognitieve, perceptuele en motorische eigenschappen en beperkingen van gebruikers, requirementsanalyse, prototyping en evaluatie. De belangrijkste technieken voor het verzamelen van data, requirementsanalyse, ontwerp, prototyping en evaluatie worden beknopt geintroduceerd. We zullen specifieke aspecten bespreken die van belang zijn voor het ontwerpen van websites, games, en andere systemen. Op basis van theorie zullen studenten in groepen een interactieve applicatie ontwerpen die rekening houdt met de requirements van de eindgebruikers.

Trefwoorden: Mens-computer interactie, human-centred design, usability, PACT analyse, design, prototyping, evaluatie
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English