SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1IUW
INFOB1IUW
Informatie-uitwisseling
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1IUW
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C. van Nimwegen
Telefoon+31 30 2533922
E-mailC.vanNimwegen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. R.J. Beun
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. P. van Kranenburg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het verkrijgen van inzicht in de basisbegrippen, -modellen en -processen die een rol spelen in de informatieuitwisseling tussen menselijke systemen en computersystemen. 
Inhoud
 In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie. Mensen communiceren onderling al dan niet via computersystemen – denk aan een alledaags gesprek en het gebruik van social media. Maar mensen communiceren ook via gebruikersinterfaces met computers – we spreken dan over mens-computer interactie. En tot slot communiceren computers ook onderling in netwerken van verschillende computersystemen. In dit vak zullen we deze verschillende vormen van informatieuitwisseling bestuderen en ingaan op de overeenkomsten en verschillen. 

Specifieke onderwerpen die aan de orde komen:  Communicatienetwerken en -protocollen, gelaagdheid van communicatie, beveiliging, multimedia en -modaliteit, representatievormen en -technieken, verbale en non-verbale communicatie, afstemming, argumentatie, samenwerking, World Wide Web, usability, e-commerce, trust. 

Overgangsregeling:   Dit vak komt in de plaats van het vroegere vak Webdesign. Ouderejaars Informatiekunde die eerder het vak Webdesign deden mogen Informatie-uitwisseling eventueel in hun profileringsruimte opvoeren, maar niet als ze ook al Computerarchitectuur&Netwerken en/of Cognitie&Communicatie hebben gedaan. Het nieuwe vak heeft namelijk overlap met WD en met NW en met CC. Heb je twee van deze vakken gedaan dan is de overlap te groot om IUW nog te mogen opvoeren in de profileringsruimte. Studenten Informatica mogen dit vak niet opvoeren als ze ook het vak Webtechnologie doen. Bekijk ook de OER voor de exacte regelingen.
Aanvullende informatie

Toetsvormen:

eindcijfer = 0.5*tentamencijfer + 0.5*practicumcijfer
tentamencijfer = (0.6*tussentoets + 0.4*eindtoets)/2
practicumcijfer = 0.25*opdracht_webskills + 0.75*opdracht_trust 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Cowley, J. (2013 edition, September 14, 2012) Communications and Networking: an Introduction. London: Springer-Verlag. (2de editie)
Software
Dreamweaver
Artikelen
Extra artikelen via Blackboard
Diverse
Extra texten via Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English