SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1IMM
INFOB1IMM
Mens, maatschappij en ICT
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1IMM
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. P. van Kranenburg
E-mailP.vanKranenburg@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.M.A. de Graaf
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. P. van Kranenburg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. P. van Kranenburg
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
- In dit vak ontwikkel je een visie op het individu en de groep in de informatiemaatschappij en kun je laten zien welke problemen er spelen, welke gevaren er loeren en welke mogelijkheden er liggen. Daarbij doe je inleidende kennis op over de relatie tussen mens en maatschappij en leer je welke rol ICT daarbij speelt.
- Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van informatievergaren en -verwerken en het schriftelijk presenteren van (literatuur)onderzoek. Na succesvolle afronding van de module ben je in staat je visie te onderbouwen aan de hand van zowel wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur.
Inhoud
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een nieuwe samenleving aan het ontstaan. Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere computers in huis die aangesloten zijn op het internet. Er is een infrastructuur ontstaan van informatie- en communicatietechnologie (ICT) die ons in staat stelt vanuit de woonkamer een virtuele wereld te bekijken, te winkelen, bankzaken te regelen of te communiceren met wie dan ook in de wereld. Door informatiesystemen aan elkaar te koppelen zijn ketens ontstaan van enorme aantallen onafhankelijke organisaties en professionals die met elkaar samenwerken. Kortom, we hebben het industriële tijdperk achter ons gelaten en zijn beland in de informatiemaatschappij.
De informatiemaatschappij heeft ons met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, want we zijn niet altijd gesteld op al die informatie (bijv. spam), we hebben soms problemen om ermee om te gaan of we zijn juist bang dat anderen informatie krijgen die niet voor hen bestemd is (privacy). We hebben overvolle e-mailboxen of we weten niet wat we voor waar moeten aannemen. In het ergste geval worden we van ons geld of zelfs van onze identiteit beroofd.
In dit vak wordt uitgediept welke rol informatie speelt in onze huidige informatiemaatschappij en hoe de mens hierin functioneert en met informatie omgaat. We kijken naar regels en wetten op het gebied van informatie, maar ook naar de ethische aspecten van informatie. We stellen ons de vraag wie we eigenlijk zijn in de virtuele wereld van de informatiemaatschappij. Daarbij komt de manier waarop mensen informatie verwerken en beslissingen nemen aan de orde en wordt kennisgemaakt met begrippen als identiteit en informatie overload. Naast deze individuele aspecten kijken we naar communicatieve aspecten, zoals samenwerkingsprincipes en groepsdynamica, en hoe deze met behulp van ICT kunnen worden ondersteund.
Trefwoorden
maatschappelijke aspecten van ICT, gezondheid en ICT, ethiek, informatierecht, intellectueel eigendom, privacy, keteninformatisering.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English