SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IA2V17001
IA2V17001
Mohammed in heden en verleden
Cursus informatieRooster
CursuscodeIA2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M. Sajid, PhD
E-mailM.Sajid@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Sajid, PhD
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student heeft
  • Kennis van religie, politiek en kunst in islamitische beschavingen
  • kennis van religie- en sociaalwetenschappelijke theorieën en methoden dienaangaande
  • vermogen om debatten over Mohammed te analyseren en te evalueren
Inhoud
Mohammed, de profeet van de Islam, is één van de meest invloedrijke maar ook één van de meest omstreden figuren uit de menselijke geschiedenis. Regelmatig is er publiek debat en ruzie, vaak door de media opgeblazen, over wie Mohammed was en wat Moslims en niet-Moslims over hem mogen zeggen. Deze cursus probeert een veelkleurig portret van Mohammed te schetsen. Wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? Hoe verhoudt zich dit tot hoe over Mohammed in verschillende islamitische tradities (zoals de theologie, maar ook het recht, de mystiek, en de kunsten) wordt verteld? Wat zijn de factoren die achter de Westerse beeldvorming over Mohammed staan? En wat is de toekomst van Mohammed in onze globaliseerde maatschappij?
Deze cursus bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt kwesties omtrent de historische Mohammed: zijn biografie, maar ook de problematiek van de bronnen. De tweede deel gaat in op de verschillende beelden en functies die binnen de islamitische traditie met Mohammed worden verbonden: theologische doctrines, maar ook alternatieve constructies van Mohammed als filosoof en mysticus, en als figuur in de islamitische kunst. De cursus sluit af met en derde deel over Mohammed in het westen, waarin zijn plaats in de anti-islamitische christelijke en seculiere polemiek, in de Europese literatuur van Dante tot Rushdie, en in de Westerse media wordt belicht.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van de islam.
Voorkennis kan worden opgedaan met
RT1V13002 Islam, een levende traditie
Verplicht materiaal
Boek
Jonathan Brockopp (ed.), The Cambridge Companion to Muhammad. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Kosten materiaal:25,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Toets per computer
Weging25
Minimum cijfer-

Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Essay tentamen
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging25
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English