SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IA1V19001
IA1V19001
Islam, een levende traditie
Cursus informatieRooster
CursuscodeIA1V19001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M. Sajid, PhD
E-mailM.Sajid@uu.nl
Docenten
Docent
dr. N. Landman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Sajid, PhD
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code RE1V18003.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student:
1. kent de belangrijkste concepten, stromingen en personen uit de geschiedenis van de islam
2. kent de belangrijkste leerstellingen en praktijken van de islam. 
3. heeft elementair inzicht in de diversiteit binnen het hedendaagse islamitische denken. 
4. (doel aparte vaardighedenwerkgroep eerstejaars Religiestudies en Islam en Arabisch:) beschikt over academische vaardigheden, waaronder het formuleren van een probleemstelling en het schrijven van een coherent betoog
Inhoud
In deze cursus wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de normatieve bronnen, de grondslagen en de verschillende stromingen van de Islam. Ook wordt aandacht besteed aan de moderne ontwikkelingen sinds het einde van de negentiende eeuw, het moderne religieuze denken, de houding ten opzichte van de moderniteit en de Islam in Nederland. Aan de hand van een aantal opdrachten doen studenten zelf onderzoek naar actuele thema's in relatie tot islam, zoals positie van vrouwen, beeldvorming over Islam, institutionalisering van de Islam in Europa en islamitisch recht in Europa.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
William Shepard, Introducing Islam (London & New York: Routledge, 2nd Ed. 2014)
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit 2x2 uur hoorcollege per week en daarnaast volgt elke student een werkgroep van 2 uur per week. Roostering van de werkgroepen wordt bekend gemaakt in week 1 van de cursus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de hoorcolleges dienen de op Studion vermeldde gedeelten uit het boek te worden bestudeerd

Bijdrage aan groepswerk
Iedere student wordt geacht (in groepjes van 2) in de werkgroep een presentatie te geven en actief deel te nemen aan de discussies. Aanwezigheid verplicht.

Toetsen
Actieve deelname
Weging5
Minimum cijfer-

Essay
Weging20
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Referaat
Weging15
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
1) tentamens: kennis en inzicht in de stof en 2) overige toetsmomenten: academische vaardigheden waaronder het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie uit wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bronnen, mondeling presenteren en schrijfvaardigheid

Deadlines
De cursus heeft twee tentamens: 1 midterm en een eindtentamen. Halverwege de cursus leveren studenten een werkstuk in. Daarnaast participeren zij gedurende de hele cursus in de werkgroep en geven ze een groepspresentatie.

SluitenHelpPrint
Switch to English