SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-3402
GEO2-3402
Regionale en Culturele geografie: regionaal project
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-3402
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondr. C.P. Terlouw
Telefoon+31 30 2534348
E-mailc.p.terlouw@uu.nl
Docenten
Docent
dr. B. van Gorp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.P. Terlouw
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 10-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 08:00 t/m 23-02-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 08:00 t/m 31-03-2020 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
De student is in staat om:
  • de hoofdlijnen van de nieuwe benaderingen in de regionale en de culturele geografie te begrijpen en toe te passen;
  • samen met andere studenten vanuit een gekozen perspectief een integrale analyse van een regio te maken;
  • hierover in de vorm van een excursie te rapporteren;
  • de sterke en zwakke punten van deze excursies vanuit een cultureel en regionaal geografisch perspectief te beoordelen.
Inhoud
In dit vak gaan studenten in groepen excursies naar regio's in Nederland ontwikkelen. Hierdoor maken ze kennis met hoe regio's gecontrueerd en geanalyseerd kunnen worden. Omdat ze ook door andere studenten gemaakte excursies gaan fietsen leren ze hun eigen keuzes bij de analyse van hun regio te evalueren.
In een regio versmelten allerlei sociale, culturele, economische en politieke processen. Regio’s zijn echter geen vaststaande gegevenheden, maar zijn sociale constructies. Recente benaderingen in de culturele en regionale geografie benadrukken dat regio’s ook verschillende betekenissen voor verschillende groepen van mensen hebben. Bestuurders, bewoners en bezoekers hebben allemaal een eigen beeld van een regio. Op verschillende manieren wordt de identiteit van een regio uitgedragen en beleefd. In de ideeën van Anssi Paasi is dit een belangrijk, maar niet het enige onderdeel van de institutionalisering van een regio. In dit vak worden studenten hiervan bewust gemaakt. Allereerst worden aan de hand van literatuur en colleges over de culturele geografie en de regionale geografie, de algemene aspecten van regionale beelden behandeld. Wetenschappers, bezoekers, bewoners en bestuurders hebben allemaal andere zienswijzen op een regio.
Vervolgens gaan de studenten dit toepassen op een door hen zelf gekozen en afgebakende Nederlandse regio. Hierbij moeten ze duidelijk maken vanuit welke verschillende perspectieven naar hun regio gekeken wordt, wat de relatie hiertussen is, in hoeverre deze verbonden zijn met andere kenmerken van hun regio en een wetenschappelijke geografische beeldvorming.
Een uitgebreide studiewijzer, colleges en voortgangsbesprekingen helpen de studenten om greep te krijgen op hun regio. Studenten rapporteren over hun regionale analyse en de analyse van de verschillende beeldvormingen over de regio door het maken van een fietsexcursiegids naar hun regio. Vervolgens fietsen en beoordelen de studenten een aantal door de andere studenten gemaakte fietsexcursiegidsen.

N.B.
Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geowetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • premaster Sociale geografie en planologie
    • Sociale geografie en planologie
Voorkennis
Geen
Verplicht materiaal
Studiewijzer
Literatuurlijst zal in de studiewijzer gepubliceerd worden.
Werkvormen
Excursie

Algemeen
Twee excursies die door andere groepen gemaakt zijn worden gefietst en beoordeeld.

Hoorcollege

Veldwerk

Voorbereiding bijeenkomsten
In het kader van de voorbereiding van hun excursiegids bezoeken de studenten meermaals de door hen te bestuderen regio in Nederland.

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets (30%), Inleiding en bronnendocument (20%); excursiegids (40%); evaluatie verslag (10%)

SluitenHelpPrint
Switch to English