SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-2215
GEO2-2215
Ziekte en Medicijnen
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-2215
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Natuurwetenschap & Innovatiemanagement;
Contactpersoondr. W.P.C. Boon
E-mailW.P.C.Boon@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. W.P.C. Boon
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 08:00 t/m 29-09-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 08:00 t/m 22-10-2019 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
Na afronding van de cursus kan de student:
  • fundamentele ziekteprocessen (pathofysiologie) herkennen en karakteriseren;
  • farmacologische werkingsmechanismen (farmacokinetiek, -dynamiek) toepassen;
  • de manier waarop geneesmiddelen (met name biologicals) worden ontwikkeld, reproduceren, onderbouwen en beoordelen;
  • de dagelijkse praktijk in het medische bedrijf betrokken bij de toepassing en ontwikkeling van biotechnologische producten (apotheek, ziekenhuisafdelingen, researchafdeling, startup) onderkennen;
  • de medische manier van denken en handelen weergeven;
  • ethische dilemma’s die gepaard gaan met de ontwikkeling en toepassing van medicijnen onderscheiden en becommentariëren in debat;
  • een actueel ziektegebied en de bijbehorende life sciences-ontwikkelingen onderzoeken en weergeven via mondelinge presentatie en schriftelijk casusverslag.
Inhoud
Iedereen die gaat werken in het gebied van de life sciences, in welke positie dan ook, krijgt direct of indirect te maken met het medische bedrijf. Het is daarom van groot belang dat de studenten van het NW&I-track Life Sciences kennismaken met de medische manier van denken en handelen. Het doel van deze cursus is dan ook tweeledig: naast het bijbrengen van basale medische kennis op het gebied van pathofysiologie, farmacologie, oncologie, microbiologie, en geneesmiddel-ontwikkeling, ook het in de praktijk kennismaken met een aantal medische gebieden via gastcolleges en een bedrijfsbezoek. De gebieden die hierbij aan bod komen, zijn vooral die gebieden waar de medische biotechnologie thans erg actief is, zoals de therapeutische eiwitten en monoklonale antistoffen voor de behandeling van kanker, chronische ziekten en hormonale afwijkingen.

Deze cursus is ingangseis voor: 
  • Innovatieproject 2 (GEO3-2226)
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207), Humane Biologie (GEO1-2210)
Verplicht materiaal
Literatuur
Ng, Rick (2015) Drugs: From Discovery to Approval 3rd Edition. Wiley-Blackwell
ISBN:978-1-118-90727-6
Literatuur
Overige wetenschappelijke literatuur: uitgereikt tijdens college of via Blackboard
Werkvormen
Afdelingsbezoek/excursie

Debat

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen (50%), casuspresentatie en deelname aan debat (10%), schriftelijke verslaglegging casus (30%), begrippentoets (10%).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief
Kennis hanteren in een bredere context
Numerieke vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English